Mokykla „Sąmoningumo kelias“

Lina Rudaitienė

„Sąmoningumo kelias“ plėtoja šias temas:

  • santykio į gyvenimą tyrinėjimas, formavimas, kūrybiškumo ugdymas;
  • žmogaus kaip Asmenybė – Siela – Dvasia pažinimas;
  • platesnė žmogaus dvasinės prigimties samprata, raiška įvairiose srityse;
  • energijos, jų skirtumai, intensyvumas, suderinamumas bei valdymas;
  • sąmonė, sąmoningumas, būties įvairovė, savęs pažinimas, keitimas;
  • malda mintyse, žodžiuose, sąmonėje, maldos laukas, jo kūrimas;
  • sąmonės būviai, jų skirtumai, intensyvumas, suderinamumas bei valdymas;
  • gyvybiniai gamtos ciklai, susiderinimas su jais, jų pažinimas;
  • žmogus ir jo dvasinis gyvenimas, kelias, dvasinė realizacija…

Šis laikmetis mums suteikia galimybę mokytis, gilintis į būties paslaptis, apjungiant mistines Rytų bei Vakarų patirtis, pasiekimus ir mokymą su naujausiais įvairių mokslo sričių atradimais, didžiulėmis pažangiausiomis technikos, technologijų galimybėmis, inovacijomis. Kam to reikia? Kad geriau suprasti save, savo poreikius, interesus, pažinti savo tikrąją prigimtį… Ir gyventi tinkamai, remtis tikrosiomis savo dvasinėmis vertybėmis, dorybėmis… Kad tai taptų įmanoma, mums duotas gyvenimas kaip galimybė mokytis, nuolat tobulėti, žengti koja į koją su laikmečiu, džiaugtis gyvenimu, kurti ir tiesiog būti laimingais.

Remdamasi ilgalaikėmis jogos,  rebefingo, sąmoningo kvėpavimo, meditacijų ir kitomis saviugdos, dvasinėmis praktikomis, subrandinau viziją apie sąmoningumą kaip dvasinės realizacijos kelią. Taip gimė mokykla „Sąmoningumo kelias„. Joje dalinuosi su pasauliu, žmonėmis atradimais, patyrimais, nesisavindama to, nes tai yra mūsų bendras turtas. Dvasinės žinios nepriklauso vienam žmogui ar kažkokiai tradicijai, mokyklai – tai visos žmonijos vertybės. Su manimi įvairiomis žiniomis dalinosi daugybė žmonių – tikrai ne tam, kad pasilikčiau jas sau. Tik dalindamasis gali augti, plėsti savo akiratį, gilinti pažinimą, todėl su dėkingumu ir meile dosniai renkuosi dalintis.

Kažkada vienas iškiliausių mokytojų Paramhansa Jogananda (Indija), dar būdamas gana jaunas, gavo iš savo dvasinių mokytojų (Šri Juktešvar Giri, Šri Babadži Nagaradž) įpareigojimą keliauti į Vakarų pasaulį ir dalintis su žmonėmis Rytų išminties lobynais. Paskui jį sekė visa eilė nuostabių mokytojų. Esminis jų tikslas buvo ne ieškoti pasekėjų – garbintojų, o skleisti dvasines žinias, visų pirma savo pavyzdžiu.

I. Prigimtinio kvėpavimo (rebirthing) studija

12 užsiėmimų kurso programoje: praktiniai rebefingo, sąmoningo kvėpavimo užsiėmimai, negatyvių minčių, jausmų transformavimas į pozityvą, gimimo trauma, jos įtaka gyvenimui, valančios žemės, oro, vandens, ugnies, eterio elementų praktikos; kt. Plačiau

II. Individualios kvėpavimo sesijos

Individualių rebefingo – sąmoningo kvėpavimo sesijų temos priklauso nuo kvėpuojančiojo įgūdžių, pasiruošimo, motyvacijos, interesų, asmeninių bei sielos poreikių, siekių. Paruošta kvėpavimo metodika orientuota į rebefingo – sąmoningo kvėpavimo mokymą, kad praėjus bent 10 sesijų, jūs galėtumėte savarankiškai sėkmingai susitvarkyti su įtampomis, iššūkiais. Individualus darbas kvėpuojant yra gerokai platesnis, temų labai daug, iš rebefingo pereinant į sąmoningą dvasinį kvėpavimą, dirbant ir su karmine korekcija, energijomis, sąmonės procesais, Sielos bei Dvasios pažinimu, realizavimu. Plačiau

III. Sąmoningo kvėpavimo praktikumas

Tai užsiėmimai labiau patyrusiems sąmoningo kvėpavimo, jogos, meditacijos srityse, savęs pažinime, siekiantiems ne tik prisiminti tai, ką mokėjo, bet ir pagilinti savo žinias, žengti savo dvasinėse, sąmoningumo ugdymo praktikose dar sėkmingiau ir rezultatyviau… Mokytis padėti ne tik sau, bet ir kitiems… Plačiau

IV. Sąmoninga meditacija

Tai praktiniai užsiėmimai – mokymai, kaip nurimti, atsipalaiduoti savistabos pagalba, sutelkus dėmesį „čia ir dabar“, nuraminant emocijas, mintis, vidinį bei išorinį šurmulį. Meditacija padeda susitelkti į vidinę tylą, išgirsti, pajausti save, kūno pojūčius, jausmus, mintis, bendrąjį būties audinį. Plačiau

V. Kvėpavimo kursai nėščiosioms

Tinkamas būsimos mamos pasiruošimas gimdymui padeda tai praeiti kaip nuostabiausią gyvenimo patirtį. Rebefingo (rebirhing) technikos pagrindai, darbas su skausmu kaip reiškiniu, savo gimimo patirties prisiminimas, prakvėpavimas, pažintis su savo, kūdikio Siela. Plačiau

VI. Rebeferių kursai

Tai užsiėmimai siekiantiems pagilinti rebefingo technikos įgūdžius, norintiems padėti ne tik sau, bet ir kitiems. Būtina rebefingo – sąmoningo kvėpavimo patirtis. Plačiau

VII. Kūrybiškumo ugdymas
VIII. Sielovada

Kas yra Asmenybė? Siela? Dvasia? Bendravimas su savo Siela, jos pažinimas. Vientisumo savyje atkūrimas. Ar galime sąmoningai rinktis veikti kaip asmenybė, siela arba dvasia? Gilinamės, tyrinėjame žmogiškąją prigimtį, aiškiau suvokiame Sielą kaip reiškinį, save kaip Sielą. Gilus sąmoningumas, palaipsniui vis labiau į save kaip visumą nukreiptas dėmesys atveria beribes vidines erdves, ateina tikrasis savęs patyrimas…

Siūlau paskaityti sąmoningo kvėpavimo užsiėmimų – temų aprašymus: plačiau.

Jums gali būti įdomūs klausimai – atsakymai: plačiau.

Asmeninės patirtys yra autentiškas vidinių procesų atspindys: plačiau.

Lina Rudaitienė

Ankstesnis straipsnisIndividualios kvėpavimo sesijos
Kitas straipsnis2019-12-20 tema: asmeninė ir Sielos jėga