Garso kelias | Tylyn į save

Garsas yra vibracija. O vibracija yra visata. Garsas yra mūsų ryšys su giliausia mūsų esybe. Garsas – tai mes. Tai pats autentiškiausias ir artimiausias įrankis pasiekti savo vidų. Jis jungia mus su aukštesne sąmone. Kiekvienas iš mūsų turi prieigą prie šios įgimtos garso galios per savo balsą. 

“Garso kelias | Tylyn į save” programą išmokti ir praktikuoti gali kiekvienas. Šis kursas sukurtas tiems, kurie norėtų įžengti į garsų pasaulį ir išmokti naudoti savo balsą kaip energinį įrankį gyvydmui, savirealizacijai, susiderinimui su savimi kaip visuma. Pradžioje efektyvumas priklauso nuo motyvacijos, interesų, asmeninių ir Sielos poreikių, vėliau – ir nuo įgūdžių, praktikų dažnumo.

Turbūt esate girdėję įvairių pasakymų, kad ieškomi atsakymai jau seniai glūdi mūsų pačių viduje. Bet kaip gi tiksliai prieiti prie šių atsakymų? Kaip prisiliesti prie savo esmės? Kad prisiliesti prie savo vidaus, susidraugauti su tikruoju ‘Aš’, reikia pradėti procesą nuo grubesnių garsų išgyvenimo – klausytis išorinio garso, t.y. panaudoti savo balsą. Tai padės atkreipti dėmesį į klausymosi įgūdžius ir pirmiausia nuramins protą. Tik tuomet, praktikuojant, atliekant garso praktikas bei prijungiant sąmoningą kvėpavimą, pradedama iš tiesų klausytis vidinio garso. Taip išgirstame save.

Garso kelias yra įrankis išgirsti save, atgauti gyvenimo kontrolę ir susidraugauti su tikruoju ‘Aš’ per garsą, per vibraciją. Praktikuojant Garso kelią, įgyjame didesnį jausmų ir reakcijų valdymą. O atėjusi nauja emocinė laisvė palengvina kiekvieną žingsnį į savo svajonių gyvenimą. Patiriama transformacija. Išsilaisvinkite nuo baimių ir svetimų programų,  paleiskite įtampas ir nerimą, atgaukite įkvėpimą gyventi. Leiskime sau tapti kūrėjais.

Trumpai aprašytas “Garso kelias | Tylyn į save” yra gerokai platesnis, temų labai daug, dažnai išeiname iš rėmų į sąmoningas dvasines patirtis, susipažįstama ir dirbama su energijomis, sąmonės procesais, Sielos bei Dvasios realybe, pažinimu ir realizavimu.

“Garso kelias | Tylyn į save” programa vyksta 4-ių Lygių eiga:

I Lygis – “Pažintis su nepažįstamu ir minčių harmonija”. Daug žmonių pasirenka gyventi pažįstamose teritorijose, komforte, kuriame vyrauja sustabarėjimas ir nuolatinė kova su aplinka. Vengiama nežinomo dėl baimės pralaimėti ar pasikeisti. I Lygyje 3 garsų praktika skirta susipažinti su garsu ir jo poveikiu. Pajusime kaip keičiasi kūno pojūčiai, nurimsta mintys, kaip imame “švariau” ir aiškiau girdėti savo mintis, savo vidų. Įvyksta pažintis su tikresniu “Aš”.

II Lygis – “Sąmonė ir energijos etiudai”. Sąmonės raiška būna įvairi – nuo žemiausių, grubiausių iki aukščiausių, subtiliausių. Sąmonės būsena yra tiesioginis mūsų dažnio atspindys. Yra fizinio kūno, jausmų, minčių, priežastinio kūno sąmonė, mūsų Sielos bei dvasinės esaties sąmonė. Žmogaus sąmonė ir kūnas einant per gyvenimą yra atskirti vienas nuo kito. Tačiau suradę ir įsitvirtinę savo būties centre visa apsijungia ir tampame laisvi, vientisi, nepriklausomi nuo programų, galime rinktis, kuo būti ir kaip būti. Kai tokios patirtys įsitvirtina mūsų fiziniame kūne, palaipsniui pradedame vaduotis iš standartinių programų.

Kiekvieno žmogaus energija, atsinešta gimstant, yra kitokia, reiškiasi savitai. Ji atspindi mūsų reiškimąsi gyvenime. Kad efektyviai veikti asmeniniame gyvenime, savo energiją reikia transformuoti į jėgą. Kitaip energija iššvaistoma begalinėmis negatyviomis mintimis, emocijomis, jauduliu, rūpesčiu ir kitomis reakcijomis. Kiek žmoguje turi būti daug asmeninės jėgos, kad neprarastų savo energijos, nuolatos sugebėtų išlikti savo vibracijose? Garso kelio metu tyrinėsime, pažinsime savo būties audinį,  sąmoningai mokinsimės skirti jį nuo bendrojo kolektyvinio būties audinio.

III Lygis – “Sielos gaida”. Gimstant mes atsinešame savo dvasinę individualybę ir Sielos pasirinktą planą šiam gyvenimui. Pažindami savo Sielą, mes galime geriau suprasti savo esminius poreikius ir tikslus. Mūsų Sielos kelionė yra sąlygojama labai įvairių dalykų. Garso praktikos suteiks šansą įsiklausyti į save, įsivardinti, kokie yra mūsų giluminiai, fundamentalūs poreikiai. O jie tikrai nėra trumpalaikiai. Jų realizavimas daro mus laimingais, suteikia gyvenimui prasmę, įkvepia neįtikėtiniems poelgiams ir pasiekimams. 

IV Lygis – “Dvasios rezonansas”. Dvasine prasme žmogus gali nešti savyje visų įmanomų žmogiškos realizacijos galimybių visumą. Visgi, žmogus gyvenime yra nuolat sąlygojamas auklėjimo ir aplinkos. Kaip skamba Dvasia? Kokias savo tyriausias, labiausiai išugdytas dorybes galime išgirsti savyje? Kaip skamba Dvasinė meilė, bendrystė? Kai žmogus pradeda išsitapatinti iš materijos gniaužtų, gyventi dvasinį gyvenimą, jis plečia savo pasirinkimo ir realizacijos galimybes. Kviečiu išgirsti savo Dvasinę simfoniją.

3 garsų praktika

Pažintis su nepažįstamuoju ir minčių harmonija

3 garsų praktika skirta vidinei transformacijai ir pažinčiai su savuoju “Aš” per garso vibraciją. Beveik visa, ką patiriame visatoje, yra tiesiog mūsų suvokimas apie bangas. Kai garsinės bangos pasiekia mūsų ausis, jos pavirsta į signalus, kurie keliauja per klausos nervą į galvos smegenų žievę, kurioje yra klausos sritis, apdorojanti garsus. Kai vibracijos pasiekia mūsų smegenis, jos sukelia reakcijas mūsų kūnuose. Šis procesas keičia mūsų emocijas, būsenas, savijautą, sukelia impulsus naujiems pojūčiams.

Yra dviejų tipų garsai: vidinis ir išorinis. Sutelkus protą, kontroliuojant kvėpavimą ir nukreipiant dėmesį į išorinius garsus, padedame nurimti mintims ir išgirsti savo vidinį garsą. Šis vidinis garsas yra apie kiekvieno iš mūsų savastį, apie tai, kaip suvokiame ir bendraujame su savimi, kaip gyvename savo kūne, kaip suderiname savo mintis ir veiksmus. Daug žmonių pasirenka gyventi pažįstamose teritorijose, komforte, kuriame vyrauja sustabarėjimas ir nuolatinė kova su aplinka. Vengiama nežinomo dėl baimės pralaimėti ar pasikeisti. I Lygyje 3 garsų praktika skirta susipažinti su garsu, jo efektu ir įgalinti jo poveikį kasdieniame gyvenime. Pajusime kaip keičiasi kūno pojūčiai, nurimsta mintys, kaip imame “švariau” ir aiškiau girdėti savo mintis, savo vidų. Įvyksta pažintis su tikresniu “Aš”.

Užsiėmimą sudaro:

  • Mokomoji informacija
  • Pasiruošimas garso praktikai (pratimas)
  • Sąmoningo kvėpavimo pagrindai
  • 3 garsų praktika
  • Įsiklausymas į savo vidinį garsą
  • Meditacija ir vidinės erdvės kūrimas naujiems maloniems potyriams
  • Gilesni savęs ir aplinkos suvokimai, naujos įžvalgos
  • Visokeriopa ramybės būsena
  • Atsipalaidavimas ir integracija
  • Aptarimas, klausimai ir atsisveikinimas

Autorė – Ingrida Alonderė

Ankstesnis straipsnis2023-08-17 tema: dvasinė kibirkštis
Kitas straipsnis2023-09-20 tema: teisingi veiksmai