Individualios kvėpavimo sesijos

Individualių kvėpavimo sesijų temos priklauso nuo kvėpuojančiojo įgūdžių, pasiruošimo, motyvacijos, interesų, asmeninių bei sielos poreikių, siekių. Dažniau dėl per menko pasiruošimo, netikusios motyvacijos arba labiau asmeninių interesų dominavimo procesai būna silpnesni nei galėtų būti, o gana sėkmingi, gilūs jie būna pas tuos, kurie jau turi motyvaciją sąmoningai dirbti su savimi, yra įgudę tame.
Čia trumpai aprašytas individualus darbas su rebefingo technika tikrai yra gerokai platesnis, temų labai daug, dažnai išeiname iš rebefingo technikos rėmų į sąmoningą dvasinį kvėpavimą, labiau dirbant su problemų priežasčių ir sprendimo būdų paieška, sąmoningumo ugdymu, Sielos pažinimu, savo gyvenimo uždavinių realizavimu.
Individualių rebefingo – sąmoningo kvėpavimo sesijų metu vyksta kvėpavimas tokia temų eiga:
 1. Kvėpavimo technikos pristatymas; apibūdinimas esminių kvėpavimo elementų – sąmoningumas, atsipalaidavimas, sujungtas kvėpavimas; valymosi prana-jogos metu specifika, kai su iškvėpimu iškvepiama per įtampos, skausmo vietą, kad būtų greičiau paleidžiamas skausmas, įtampos fiziniame, emociniame, mentaliniame lygmenyje; sąmonės dėmesio valdymas (budrumas, buvimas savo dėmesiu pilnai procese); beasmenio santykio į bet kurią savo patirtį (malonią ar skausmingą) ugdymas, kt.
 2. Kvėpavimas vyriška (JAN), moteriška (IN) energija, siekiant jas savyje pravalyti bei pažinti jų skambesį, vibraciją, kiek jos yra sąlygotos praeities patirčių, kiek harmoningos; prisilietimas (kiek pavyksta) prie grynosios šių energijų vibracijos, kad palyginti skirtumą, mokytis padėti sau daryti greitą būsenos korekciją vienos ar kitos švarios energijos bei sąmoningo kvėpavimo pagalba. Įvairus energetinis kvėpavimas, stebėjimas, kaip energijos tarpusavyje dera, sąveikauja; kvėpavimas abejomis energijomis siekiant energijų pusiausvyros, harmonijos patyrimo.
 3. Kvėpavimas pro burną, paskatinant jau kiek stipresniam, gilesniam kvėpavimui, iššaukiant stipresnius energetinio (ir visuminio) valymosi procesus; mokymasis sėkmingai valdyti net stipriai įsuktą procesą, ramiai, be įtampos sustabdant intensyvų kvėpavimą, atsipalaiduojant, pereinant į integraciją, mokymasis stebėti savyje vykstančius procesus tarsi iš šalies, iš aukščiau, neįsitraukiant į ateinančius potyrius, emocijas, mintis, prisiminimus, kt.
 4. Kvėpavimas (pro burną) pridedant darbą su negatyvu-pozityvu; sąmoningai kreipiama prana, energija, koncentruotas sąmonės žvilgsnis į valymą, budinimą savyje pačių skausmingiausių, negatyviausių patirčių, kad suvokti, kas labiausiai mus sąlygoja, mokytis atrasti to tikrąsias priežastis, tyrinėti tai kaip reiškinį karmos dėsnių kontekste bei valytis nuo to, daryti atitinkamus sprendimus, kad tai nebesikartotų; kito kvėpavimo metu – pranos pagalba budinimas savyje pačio didžiausio pozityvo, savo sielos jėgos, stiprybės pažinimui; būtinai daromas akcentas į valymąsi bei į savyje rastos sielos, dvasinės jėgos įtvirtinimą dabartiniame savo gyvenime, kiek tai apskritai įmanoma.
 5. Kvėpavimas (pro burną arba pro nosį) keliaujant į savo gimimo momentą, į pagalbą pasitelkiant dar didesnį sąmoningumą, motyvaciją, praną, kad pravalyti pačius pirmuosius gyvenimo skausmo įspaudus bei pabandyti atpažinti savo sielos tikslus, uždavinius, atsineštus į šį gyvenimą, pažinti savo sielos skambesį, jos interesus, vertybes, polinkius, tikslus t.t.
 6. Kvėpavimas ilgalaike vibracija, ėjimas į ilgalaikių patirčių, be galo ilgai besitęsiančių procesų savyje budinimą, valymą; prisilietimas prie amžinybės skambesio ilgumo, tęstinumo kontekste; savo santykio į ilgalaikius procesus tyrinėjimas, valymas; žmogaus kaip dvasinės esmės amžinumo, nemirtingumo galimybės įsileidimas; savo tikrojo amžinumo gyvas, juntamas patyrimas (ne visada, tačiau pavyksta).
 7. Kvėpavimas kartu su tyra Amžinąja Dvasia, takus perėjimas prie bendro, vientiso kvėpavimo, įsileidžiant Dvasią, ištirpstant Joje, tampant Ja. Kartais tai būna kvėpavimas po truputėlį apjungiant kvėpavimo, sąmonės pagalba asmenybę, Sielą ir Dvasią į vientisą, pilnatve, vienove skambantį, juntamą būvį – kelias į savęs kaip vienio suvokimą, patyrimą.
 8. Kvėpavimas asmeninėmis, kiekvienam individualiai svarbiomis temomis, kai per konkrečią problemą, aktualų interesą liečiamės prie karminės korekcijos galimybių. Mokymasis įvaldyti šiuos procesus, kad tai pritaikyti savarankiškame darbe. Tai unikali galimybė suvokti save kaip visų savo pasiekimų, tiek malonių, tiek skausmingų, negatyvių, kuriančia priežastimi, visų savo būties pasireiškimų šaltiniu, dirbti su dvasiniu priežasties – pasekmės dėsniu.
Individualus darbas su sąmoningu kvėpavimu tikrai yra gerokai platesnis, temų labai daug, labiau dirbame, energijomis, sąmonės procesais, Sielos bei Dvasios realybe, pažinimu, realizavimu.

Informacija el. paštu: info@samoningas.lt

Veda Lina Rudaitienė, mob. nr. +370 610 63249

Veda Ingrida Alonderė, mob. nr. +370 618 65337

Jei svarstote apie individualias kvėpavimo sesijas, prašome kreiptis:

  Jūsų vardas (būtina)

  Jūsų el. pašto adresas (būtina)

  Jūsų telefonas (būtina)

  Jūsų žinutė

  Ankstesnis straipsnisKūryba
  Kitas straipsnis2019-12-20 tema: asmeninė ir Sielos jėga