2019-06-24 tema: vasaros saulėgrįža, dieviškumo sėkla

Danieliaus metai susiję su harmonija, grožiu, aukštais idealais, dvasine meile, susiję su Pasaulio Motina. Tai skatina aukščiausių dvasinių prasmių paiešką, moteriškojo prado stiprėjimą, dorybingumo, teisingumo įsitvirtinimą. Natūraliai šiais metais aktyvesnė moteriška energija,todėl trauks kontempliacija, gili prasminė, estetinė, meninė raiška, kūryba kasdienybėje.

Saulei esant aukščiausiame dangaus taške, tyrinėjome, kaip skamba gyvybinė energija stipriausiai metuose, siekėme susiderinti su šia vibracija, prisipildyti ja, pakviesti bei įtvirtinti savyje, savo veikloje, gyvenime.

Mes turime ryšį su savo Siela, dvasine prigimtimi, Dievu, nes kiekvienas esame apdovanoti dieviškumo sėkla. Mūsų gyvenimas, visa, ką darome, skirta tam, kad brandinti, puoselėti, auginti dieviškumą savyje. Raktas į tą dieviškumą slypi mūsų širdyse. Sąmoningai kvėpauojant, medituojant keliavome į bendravimą su savo širdimi, Sielos pagalba budinome dieviškumą savyje, siekėme geriau jį pažinti, atsiverti jam, įtvirtinti savyje.

Mokėmės, kaip nuolatos būti maldoje, esant sąmoningame ryšyje su savo dieviškumu. Širdyje kūrėme dvasinę šventyklą, dvasinius namus, kuriuose nuolat skambėtų tyra dvasinė malda. Šita malda neprivalo kartoti kažkokios religijos žodžius, tapatintis su bent kokia tradicija ar rutualų vieta. Pakanka tylios minties, valios kurti dvasinę šventyklą savyje, savo širdyje atsiveriant dvasinei būčiai. Gyvas ryšys su Dievu gali būti stiprinamas, tęsiant vidinę dvasinę maldą, kuriai nereikia žodžių, pakanka nuoširdaus atsivėrimo ir intuityvaus buvimo vienyje.

Lina Rudaitienė

Ankstesnis straipsnis2019-05-29 tema: laikas ir atmintis
Kitas straipsnisAtmintinos dienos, žmogaus identitetas