2022-09-21 tema: būties audinio raštas

Kiekvienas žmogus turi savo gyvenimą, kurio metu kuria savąjį gyvenimo audinį su įvairiais raštais. Jis supintas iš mūsų troškimų, lūkesčių, veiksmų – pasekmių, prisiminimų, tikslų, įsipareigojimų, susisaistymų, svajonių gijų… Žinoma, yra ir mūsų dvasinės būties audinys, kurį formuoja mūsų Siela. Mes siekiame patekti į savo būties centrą, kad tapti vientisais.

Kad gautume tai, ko mums reikia, pirmiausia turime susiderinti su atitinkamu raštu, jį pajausti. Egzistuoja sėkmės, meilės, jėgos, nuotykių ir kitokios gijos. Į kiekvieną tikslą, kurį galime išsikelti, veda savas kelias, į kurį reikia kažkaip patekti. Mes turime tikslo gijos vibracijas ir jas galima įpinti į savo gyvenimo audinio raštą, kuris veda link tikslo. Jei tai pavyksta, atsiranda link tikslo nešančios tėkmės, kurioje esame, pojūtis.

Kelias į sėkmę

Norint pajusti jungtį su gija, kartais pakanka kartoti raktinius žodžius, susijusius su šiuo raštu – kartoti juos ikiverbaliniame lygyje. Pirmiausia reikėtų ištarti žodį ar frazę garsiai – ji turėtų būti suformuluota taip, kad susietų mus su mūsų troškimų objektu. Pavyzdžiui, „sėkmingai pasiekiu tikslą“. Tada reikėtų „parašyti“ tai savo vidinėje erdvėje ir toliau kartoti mintyse. Galiausiai ištrinti raidę po raidės, kol liks tik vibracijos, kurias lieka įsiminti ir išmokti atkurti. Iš tiesų tai kažkas panašaus į mums patinkančią melodiją.

Įjunkite tą vibraciją savyje ir atitinkama gija jus pritrauks. Tai yra, mes sukuriame scenarijų, perkeliame jį į ikižodinį – ikiverbalinį lygį ir aktyvuojame jo vibracijas. Tada labai greitai galėsime susisiekti su šios energijos gijos audiniu. Esmė tame, kad ištrinus verbalinę idėjos formą, išlieka jos reikšmė, o prasmės skambesys yra artimas tikrosios tiesos kupinam kalbos – žinojimo skambesiui.

Kelias visada turi dvi kryptis

Deja, tačiau bet kuris kelias turi dvi kryptis – viena veda į tikslą, o kita – nuo jo, į pozityvą arba negatyvą, į rezultatą arba nesėkmę. Norėdami praturtėti, nejučiomis galvojame apie priešingybę, neturtą, ir mus gali nunešti ne link materialios gerovės turtų, o link nepritekliaus. Norime mums svarbioje srityje pasiekti sėkmę, bet nejučiomis galvojame apie kliūtis, galimą nesėkmę ir tai mus tenai pritraukia. Dėl sąlygotos pasaulėžiūros mus traukia tai, kas mums „atrodo“ gera, ir atstumia tai, kas mums „atrodo“ bloga.

Todėl reikia susiderinimo su įvairiomis energijomis, jų gijomis, raštais. Ir siekti tokį būties audinio modelį naudoti taip, kad jo neigiama pusė nevaldytų, neįtakotų, nepritrauktų mūsų. Norėdami tai padaryti, turime sąmonės dėmesiu pakilti kuo aukščiau, kad matytumėte šiuos virpesius iš viršaus – ne susijungti su jais, o stebėti ir valdyti. Viskas paprasta – sėkmingų variantų matymas susijęs su dvasingumo jėga, leidžiančia įžvelgti visą būties audinio raštų įvairovę ir valdyti jų judėjimą.

Savo būties centro link

Labai svarbu suprasti, kad visi kūno juslėmis matomi pasauliai yra „spąstai“ – jie orientuoja mus į išorę, o ne į vidų. Norint grįžti į dvasinį vientisumą, reikia įsigilinti į save, o dauguma žmonių šios judėjimo krypties nesuvokia. Mus traukia įvairūs išoriniai dalykai – pinigai, pagarba, statusas, sėkmė ir pan. Egzistencijos beprasmybės ir netikslingumo jausmas kyla kaip tik dėl mūsų Sielai nereikalingų ir beprasmių siekių.

Jei mes dalyvaujame išorinio pasaulio raštuose, eikvojame savo jėgą, kad su jais susijungti, ir nematome teisingo kelio. Mes negalėsime juo eiti, net jei mums tai kas nors parodys. Norint eiti „savo dvasinės jėgos gijomis“, reikia ne tik daryti teisingus judesius, bet ir juos atlikti tinkamu laiku. Tai kaip groti pianinu – svarbu žinoti ne tik teisingus klavišus, bet ir tinkamą ritmą, kitaip vietoj harmonijos bus kakofonija. Tad mums reikia visos dvasingumo jėgos, leidžiančios sujungti erdvę ir laiką, kad rastųsi kelias, vedantis į dvasinės būties centrą.

Individualūs dvasiniai interesai

Taisyklės, apibrėžiančios, kas yra „gerai“, o kas „blogai“, yra pernelyg bendros taisyklės, kurios dažnai prieštarauja mūsų individualiai dvasinei tapatybei. Taigi mes visi vienu ar kitu metu norėjome padaryti ką nors priešingo taisyklėms. Tačiau beveik visada turėjome blokuoti savo natūralų impulsą, nes visuomenės taisyklės kažką draudžia… Kai blokuojame spontaniškumą, negalime susijungti su savo gyvenimo audinio rašto gijomis, tomis, kurios susiję su mūsų dvasiniu individualumu.

Štai kodėl taip svarbu išlaisvinti savąjį pasaulio paveikslą nuo dirbtinių ryšių – pirmiausia nuo hierarchinių. Juk jie verčia mus linkti prie „kolektyvinio gėrio“ ir tolti nuo „kolektyvinio blogio“. Tačiau, deja, mes puikiai žinome, kad „gėrio“ samprata yra nevienareikšmiška. Verta pajusti, atpažinti „traukos“ ir „atstūmimo“ vibracijas. Išmokti tuos ryšius užčiuopti kasdienėje veikloje, nebepriklausyti nuo mums kenksmingų ryšių. Ir beliks vadovautis savo dvasiniais, Sielos interesais.

Lina Rudaitienė

Ankstesnis straipsnis2022-08-23 tema: atmintis ir vientisumas
Kitas straipsnis2022-10-20 tema: kaip įdomiai tęsti