2019-03-21 tema: Danieliaus metų sutikimas, laiko ciklai, laisvė

2019 metų kovo 21 d. sąmoningo kvėpavimo užsiėmimas skirtas tęsti pažintį su laiko ciklais. Šiandien – pavasario lygiadienis, tad seminaro metu palydėjome pasibaigusius Ežio metus, sutikome naujus Danieliaus metus. Taip pat tyrinėjome savo santykį su laiku, ieškojome būdų, kaip tapti laisvais nuo praeities.

Prisiminėme praėjusius Ežio metus, kas jiems būdinga. Ežys pagal Avestą – laisvės simbolis, kovojantis su blogiu, neteisybe, išjudinantis nusistovėjusią tvarką. Tai netikėtų pokyčių, naujovių metai, nešantys vadavimosi iš „uždaro rato“ galimybę. Šiais metais kiekvienas gauna tai, ko nusipelnė. Sąmoningo kvėpavimo metu prisiminėme šių metų energiją, peržiūrėjome visus praėjusius metus. Tyrinėjome, kokius pėdsakus praėję metai paliko mumyse, kokius pėdsakus per paskutinius metus pasaulyje palikome mes. Kvėpuojant ir darant praeitų metų peržvalgą, susidūrus su nemalonia emocija ar mintimi, siūliau po iškvėpimo sustoti, pabandyti nuraminti, neutralizuoti tą skausmą, įtampas, tarsi „nunulinti”.

Prisilietėme prie ateinančių Danieliaus metų, kurie siejami su harmonija, grožiu, aukštų tikslų siekimu, dvasine meile. Šie metai palankūs tiems, kas elgiasi sąžiningai, teisingai, remiasi aukštais idealais. Danieliaus metai susiję su Pasaulio Motina. Tai skatina aukščiausių dvasinių prasmių paiešką, moteriškojo prado stiprėjimą, dorybingumo atstatymą, ugdymą, teisingumo gynimą. Natūraliai šiais metais aktyvės moteriška energija, jos raiška, todėl galime nejučiomis pradėti labiau vadovautis emocijomis, jausmais, nei protu. Karminė šviesa ir tamsa turi galimybę pasireikšti visa jėga, net gali atrodyti, kad gėris ir blogis yra viena. Visgi Danieliaus metams įprastesnė kontempliacija, gilūs prasminiai, estetiniai, romantiški išgyvenimai, meninė raiška, kūryba.

Mes visą gyvenimą einame per įvairius laiko ciklus. Pažįstame įkvėpimo – iškvėpimo, valandos, vienos paros, mėnulio mėnesio, metų ciklus… Sąmoningo kvėpavimo užsiėmimuose jau daug metų tyrinėjame dar didesnius ciklus – Jupiterio 12 metų, Saturno 32 metų – jų poveikį mums. Peržvelgėme šiuo metu mus labiausiai įtakojančius ciklus – Mėnulio, Jupiterio, Saturno. Bandėme sąmoningai kvėpuojant pajausti, kiek stipriai, kaip esame įtakojami ciklų tendencijų, ar galime nepriklausyti nuo laiko ciklų, vaduotis nuo tų trijų planetų poveikio, laisvėti.

Pagal kinų tradiciją dabar Kiaulės metai, kai Jupiteris Šaulio zodiako ženkle, o tai neša dideles galimybes auginti gerovę, autoritetą. Šiems metams būdinga pagarba, draugiškumas, optimizmas, tikėjimas sėkme, ateities perspektyvomis, gebėjimas maloniai bendrauti. Gerosios Kiaulės metų savybės – kantrumas, ištvermė, protingumas, geraširdiškumas, nuoširdumas, teisingumas, linksmumas, rūpestingumas. Kvėpavome ir tyrinėjome savo santykį su Jupiterio energijomis, Kiaulės metų vibracijomis.

Mėnulio įtaka žmogui labiausiai susijusi su emocijomis, jausmų pasauliu, pasąmone, todėl paryškina mūsų jautrumą, intuiciją, padeda suprasti, bendrauti, prisitaikyti. Tačiau negatyvi įtaka iš tiesų gali labai apsunkinti mūsų gyvenimą, todėl sąmoningai kvėpuojant tyrinėjome, kiek stipriai esame susiję su Mėnulio energijomis, priklausome nuo jo poveikio.

Saturnas siejamas su laiku ir likimu, tiesiogiai susijęs su karma, todėl jo įtakoje lengva supainioti gėrį su blogiu. O dabar prasidėję Danieliaus metai neša, išryškina tas tendencijas. Saturno globojami ir tuo pačiu laisvi, nepriklausomi nuo jo įtakos, žmonės likimą gali kurti patys, reikia tik noro ir pastangų, tuomet pavyks įgyvendinti kiekvieną tikslą. Tokie žmonės būna kuklūs, uždari, kantrūs, ištvermingi, tačiau dažnai linkę į pesimizmą. Taigi, sąmoningai kvėpuojant tyrinėjome savo santykį su Saturno energijomis, prasidėjusių Danieliaus metų skambesiu, poveikiu mums.

Kasdienybėje mes siekiame, mokomės būti laisvi nuo aplinkos, žmonių, visuomenės, situacijų, aplinkybių, ir t.t., mus sąlygojančios, mums kenkiančios įtakos. Kad nuo tokio ar įvairių planetų poveikio mažiau priklausyti, mokytis atsiriboti nuo negatyvių įtakų, kvėpuojant siekėme pakylėti, išplėsti savo sąmonę, „išaugti” iki Saulės sistemos dydžio, susiderinti su Saulės gyvybingumu, džiaugsmingumu, sąmonės šviesa, žvaigždine sąmone. Sąmoningas kvėpavimas padeda įsitvirtinti „čia ir dabar”, beasmeniškume,  tarsi išlipti iš „laiko upės”, išsitapatinti, nebe priklausyti nuo bet kokio negatyvaus poveikio. Šio kvėpavimo metu ieškojome kitokio būdo vaduotis, tapti vis laisvesni – per sąmoningą pasirinkimą kitokios, dvasinės tapatybės, prigimties.

Lina Rudaitienė

Ankstesnis straipsnis2019-02-21 tema: sąmonės dėmesio valdymas, samadhi
Kitas straipsnis2019-04-25 tema: dvasinis sąmoningumas, dvasinis gyvenimas