2018-04-26 tema: dėmesio valdymas, trys sąmonės – būties lygiai

Sąmoningo kvėpavimo pagalba tyrinėjome, kaip mums sekasi valdyti savo dėmesį, jo pagalba – įvairias būsenas, reakcijas, sąmonę, energijas.

Pradėjome nuo paprastų dalykų – įsukus sąmoningą energetinį kvėpavimą, siekėme sutelkti savo dėmesį į nosies galiuką, po kurio laiko perkelti dėmesį į dešinę plaštaką, vėliau – į kairią pėdą.

Taip savo dėmesiu „keliaujant“ nuo vienos kūno vietos prie kitos, tęsėme sąmoningą kvėpavimą, stebėjome, ar paskui dėmesį keliauja mūsų energija, ar ji paklūsta mūsų valiai, kaip sekasi koncentruotai išlikti konkrečioje vietoje, stebėti savo būsenos kitimą.

Po to šį procesą perkėlėme į santykių, situacijų, reiškinių, idėjų lygį. Tyrinėjome, kaip sekasi išlaikyti dėmesį kvėpuojant savo santykiu su mums artimiausiu žmogumi, darbo kolega, draugu. Tada sąmoningą kvėpavimą bei savo dėmesį perkėlėme į reiškinius – darbinės veiklos sritį, kūrybos, pomėgių erdves, stebėjome, kaip jaučiamės tame likti sutelktai.

Tokiu būdu siekėme ne tik mokytis valdyti savo dėmesį, fokusuoti jį pagal savo pasirinkimą, poreikį, aktualumą, bet ir valdyti energiją, savo vidinę dvasinę jėgą.

Tuo pačiu tyrinėjome, kas trukdo įvairiose mūsų gyvenimo srityse pasiekti tikslus, realizuoti savo idėjas, troškimus: išsiblaškymas, dėmesio „kitur“ buvimas, netikėjimas tuo, ką darome, abejojimas savimi, ar tuo, kad tai įmanoma?

Prisiminėme, kaip naudojama šamanų magija – pvz., gebėti iššaukti lietų. Ritualo dėka jie ne tik susiderina su vandens vibracija, dėl ko ši „paklūsta“ šamanui. Jie visų pirma susiderina su vandens energija savyje, sinchronizuojasi su jos vibracija, ir tam turi būti pakankamai geras, grynas bei stiprus santykis su vandens stichija, kas pasiekiama daugelio metų bėgyje. Tada, esant poreikiui, specialaus ritualo pagalba žmogus „pakviečia lietų” arba „nuramina vandenį”…

Mūsų dvasinė jėga valdomo dėmesio pagalba geba sujungti vieną objektą su kitu, reiškinį su reiškiniu, mus su kitu žmogumi arba mus su pasauliu, t.t. Tam mes „įgaliname“, tai yra, suteikiame reikalingą jėgą valingo sprendimo dėka. Kartais tai įvyksta spontaniškai – intuicija paremta nuojauta tai demonstruoja (kai nujaučiame būsimus įvykius). Betgi jei mes galime kažką nujausti, mes galime ir įtakoti, paveikti savo valios jėga sąmoningai. Tai vyksta susiderinus, sinchronizavus savo „būties audinį“ su įvairių objektų, reiškinių, idėjų energija.

Taip vadinamą „būties audinį” sudaro trys sąmonės lygiai ir trys būties lygiai. Priklausomai nuo to, kiek mes juose įgudę veikti, priklauso mūsų gebėjimas pasiekti savo tikslus, realizuoti save. Viskas priklauso nuo visus šiuos 6 lygius vertikaliai apjungiančios mūsų valios jėgos.

Sąmoningai kvėpuojant tyrinėjome, kokį turime santykį su kiekvienu už tų trijų būties bei sąmonės lygių, kiek harmoninga, sėkminga mūsų raiška juose. Visi sąmonės ir būties lygiai persipynę tarpusavyje, tad buvo naudinga patyrinėti kiekvieno iš trijų lygių raišką savyje, savo gyvenime, atradus skausmo ar įtampų, keisti tai, išmokti tai valdyti.

Sąmonės lygiai:

  1. Visiško aiškumo sąmonės būsena.
  2. Nuotaikų, nusiteikimo sąmonės būsena.
  3. Tikslingumo, kryptingumo sąmonės būsena.

Būties lygiai:

  1. Gili bendro vienio būtis (palankūs ar nepalankūs atsitiktinumai).
  2. Troškimų būtis (noras ir nusiteikimas – ne tas pats).
  3. Būties audinio forma (kaip, kokiu būdu kažko siekiame).

Lina Rudaitienė

Ankstesnis straipsnis2018-03-22 tema: pasiruošimas naujiems Ežio metams
Kitas straipsnisApie tetaniją