2013-12-05 tema: pažintis su pirminės dvasinės energijos judėjimo sukuriamu „šviesos garsu” trijuose pasireiškimuose

Vyksmas: pirminės energijos, esančios pirminėje dvasinėje būsenoje, judėjimas sukuria skaisčios šviesos energiją, pasireiškiančią per tris sirtingas garso, šviesos bei spindulių išraiškas. Pirminio garso suvokimas – tai lyg aidas, atsiradęs dėl garso, ateinančio iš kažkur, bet iš tiesų tiesiog grįžtančio į savo šaltinį, susijungiančio su jį sukūrusiu garsu, tampant su garsu viena. Pirminės susivokimo šviesos atsiradimas – tai lyg vaivorykštė, kuri palaipsniai randasi danguje, formuojasi, tam tikrą laiką tęsia būvimą, o po to ištirpsta dangaus žydrynėje. Tai gali būti debesies danguje palaipsnis asiradimas, jo formos kitimas, judėjimas dangumi bei išnykimas. Galima tai palyginant tai su proto tuštumine prigimtimi, kurioje randasi mintis, kintai ir palaipsniui išnyksta. Pirminių spindulių atsiradimas – tai lyg vaizdinių veidrodyje matymas, kai tai, kas matoma, iš karto atpažįstama, nes jau buvo matyta anksčiau, su kažkuo asocijuojasi. Pavyzdžiui, pamačius bet kokį anksčiau matytą objektą, tik jį pamačius, mes iš karto žinome, kas tai yra. Taip pat pirminių spindulių atsiradimą galime palyginti su saule, kuri skleidžia spindulius, tačiau šiuo atveju saulė nėra pirminė, o spinduliai antriniai, šiuo atveju saulė ir iš jos sklindantys spinduliai yra viena, kadangi pasireiškia, yra mūsų matomi, suvokiami vienu metu. Tokiu būdu mes patiriame, kad garsas, šviesa ir spinduliai yra mūsų pačių pirminės būties energijos pasireiškimas, mūsų sąmoningumo išraiška, kai mes tai įsisąmonintai išgyvename „čia ir dabar”.

Lina Rudaitienė

Ankstesnis straipsnis2013-11-21 tema: pažintis su trimis skirtingais sąmonės būviais – visapersmelkianti, judanti ir pirminė sąmonės raiška
Kitas straipsnis2013-12-22 tema: kvėpavimas žiemos saulėgrįžos vibracija, saulėtekio energijos pagalba audžiant dvasinį būties audinį