2013-08-27 tema: sąmoningas kvėpavimas dvasiniu tyrumu, dvasinis gyvenimas kaip pasirinkimas

Vyksmas: sąmoningai kvėpavome dvasiniu tyrumu, tyrinėjome dvasinio gyvenimo kelią. Dvasia į gyvenimą atneša šaltiniu trykštančią gyvybę, gaivinančią ir apvalančią atgaivą. Dvasinis gyvenimas – tai gyvenimas meilėje, tvirtybėje, pasiaukojime, gerume. Tikrajam dvasingumui būdinga sąmonės šviesa, širdies šiluma, pilnatvė. Dvasinis gyvenimas atneša tikrąjį, nepakartojamą gyvenimo skonį, naujas galimybes. Tikroji dvasinė jėga, dvasinė meilė sušildo žmogų tiek, kad jis nebegali apsikęsti ir jam tenka „nusirengti” – nusimesti savo silpnybes, baimes, abejones, įvairius kiautus, stereotipus ir šablonus, kt. Kai tyrumas pripildo kraują, mes gauname sveikatą, kai tyrumas užpildo protą, šis tampa šviesus ir aiškus, kai tyrumu prisipildo širdis, mes tampame laimingi, o kai tyrumas įsitvirtina valioje, mes tampame galingi. Kad rasti tyrumą, reikia gyventi dvasinį gyvenimą. Tai reiškia, kad mūsų gyvenimo centre – Dvasia, trykštanti tyru gyvybinės energijos šaltiniu, savo skaidrumu apvalanti, vaduojanti, įprasminanti būtį.

Lina Rudaitienė

Ankstesnis straipsnis2013-08-13 tema: sąmoningas kvėpavimas grožiu, džiaugsmu, sąmoningai auginant savyje optimizmą, pozityvumą
Kitas straipsnis2013-09-11 tema: sąmoningas dvasinis gyvenimas, atsidavimas Dvasiai, dvasinis šaltinis, šventumas, dvasinė šventykla