2013-06-18 tema: sąmoningas kvėpavimas vasaros solsticijos energija, dvasine šviesa, dvasine ugnimi, pažintis su ja

Vyksmas: dvasinių esmių kvėpavimas gamtos aukščiausio energetinio pakilimo jėga, siekiant pažinti šią vibraciją, susiderinti su ja ir tuo pačiu pratęsti gamtinį metų ciklo stebėjimą, vienerių metų trukmės ciklo rato, pokyčių pažinimą; kadangi Rasų metu iš tiesų yra labiausiai pakilusi gamtos energetinė galia, kvėpavome ne tik dvasine šviesa, bet šįsyk ir dvasine ugnimi, švelniai liesdamiesi prie jos, įsileisdami į save, susiderindami su ja, vis labiau nirome į dvasinę ugnį, jos prigimtį, kvėpavimą – bendravimą su ja, kas leido prisiliesti prie galimybės ne tik pažinti save kaip dvasinės šviesos laidininką, bet ir kaip dvasinės ugnies laidininką bei dvasinės ugnies sąmonę, šaltinį, sąmoningo kvėpavimo pagalba kurstyti dvasinę ugnį savyje, spinduliuoti dvasine ugnimi, šviesti, kurti dvasinę šviesą…

Lina Rudaitienė

Ankstesnis straipsnis2013-06-04 tema: darbas su negatyviais minčių, emociniais įrašais meditacijos pagalba ir kvėpavimu violetine šviesa
Kitas straipsnis2013-07-02 tema: sąmoningas kvėpavimas pažįstant fenomen’alią bei noumen’alią būtis, dieviškąsias proporcijas