2013-07-02 tema: sąmoningas kvėpavimas pažįstant fenomen’alią bei noumen’alią būtis, dieviškąsias proporcijas

Vyksmas: yra du skirtingi būties pažinimo būdai – fenomen’alusis, paremtas jausminiu, jutiminiu pažinimu, ir noumen’alusis, paremtas suvokimu, įsisąmoninimu. Sąmoningai kvėpavome ir tyrinėjome šiuos du realybės pažinimo būdus. Fenomen’ų pasaulis labiau susijęs su pasekme, nuomen’ų – su priežastimi. Mūsų tikslas – išmokti atpažinti dieviškąsias proporcijas, dieviškos energijos judėjimą nuo… iki…, nuo vieno momento prie kito, nuo vienos situacijos prie kitos, nuo vieno reiškinio prie kito. Ugdyti gebėjimą įžvelgti, „skaityti – suprasti”, apibūdinti visiems bendrą būtį, jos raiškos audinį. Tai reiškia – bet kurią situaciją savyje išgyventi, patirti kaip vienį, tikrą vienybę su beribe visuma. Gera būti su gražiu žmogumi, dešimteriopai maloniau – su vientisu žmogumi, ir visgi žymiai vertingiau būti greta žmogaus, esančio vienybėje ir harmonijoje su pasauliu, tikrame vienyje. Palaipsniui pereinant nuo fenomen’ais paremtos būties prie noumen’inės, pereinama nuo pasekmių būties prie priežatinės būties, atsiveria amžinasis harmonijos dėsnis, dieviškosios proporcijos, dvasinio grožio apreiškimas.

Lina Rudaitienė

Ankstesnis straipsnis2013-06-18 tema: sąmoningas kvėpavimas vasaros solsticijos energija, dvasine šviesa, dvasine ugnimi, pažintis su ja
Kitas straipsnis2013-07-23 tema: sąmoningas kvėpavimas Saulės energija, sąmone, darbas su tikrovės – iliuzijos reiškiniais kvėpuojant