Sąmoningo kvėpavimo praktikumas

Sąmoningo kvėpavimo praktikumas

2022-01-20 | 18:00 - 21:00

Sąmoningo kvėpavimo praktikumas 2022-01-20

Tikrasis dvasinis pasaulis

Tikrasis dvasinis pasaulis negali būti sukurtas – jis jau egzistuoja, bent jau „galimybės“ pavidalu. Materialų pasaulį pažįstame, bet dvasinį pasaulį taip pat galima pamatyti, pajusti ir apibūdinti, aprašyti. Tada jis tampa matomas, juntamas, suvokiamas ir kitiems. Turiu omenyje ne būtinai įvairių dvasinių tradicijų, religijų aprašytus pasaulius, bet ir kūrybingų rašytojų, kinematografų sukurtus pasaulius.

Turime kelis galimus gyvenimo modelio variantus – aišku, kad praeityje viskas jau nulemta, ten mes jau padarėme savo pasirinkimus. Tačiau ateitis yra daugiaplanė, o tai reiškia, kad yra teorinė galimybė palyginti keletą galimų variantų ir pasirinkti geriausią. Patekus į savo dvasinės būties centrą, galima nukeliauti bet kur, pasirinkti tai, ko norisi.

Mūsų gyvenimo modelis yra arčiau mūsų nei kito žmogaus sukurti pasauliai. Todėl atrodytų, kad patekti į rezonansą su jos variantais turėtų būti lengva. Tiesą sakant, viskas yra sudėtingiau. Mes galime turėti kito pasaulio aprašymą, bet neturime kelio, vedančio į šį pasaulį, aprašymo. Todėl perėjimo galimybė tampa mažai tikėtina arba atsitiktinė.

Sielos vardo, dvasinio vardo skambesys

Mes negalime pamatyti ar iki galo patirti, suvokti to, kas neturi pavadinimo. Todėl reikėtų arba prisiminti savo Sielos, individualios Dvasios vardą, arba jį suteikti. Patį vardą sukonstruoti nesunku, bet tokiame variante nebus dvasinės jėgos. Todėl geriau panaudoti tam tikrą būdą.

Tariant menamą vardą, o tai gali būti visi žmonių kalbos žodžiai, tikrojo vardo obertonai skamba labai tyliai. Taip tyliai, kad jų beveik neįmanoma išgirsti. Bet jei „ištrinsime“ girdimą – tariamą žodį, galime pajusti, išgirsti tikrojo vardo skambesį. Palaipsniui išsikristalizuos stabilios mūsų Sielos, individualios Dvasios vardo vibracijos.

Kvėpavimas savo dvasiniame skambesyje

Kvėpuojant pabandykime išgirsti savo Sielos vardą arba duokime jai vardą. Analogiškai padarykime su savo dvasiniu vardu. Tam nieko nereikia išsigalvoti – tiesiog aprašyti tai, ką jaučiame, visais įmanomais būdais. Tai gali būti garsas, sąskambis, melodija, spalva ar spalvų, ornamentų derinys, kvapai, vibracijos, emocijos, idėjos, kt. Laikui bėgant šių detalių skaičius pradės plėstis.

Mums reikia pajusti savo sielos ar dvasios aprašymo tikrumą. Tai bus mūsų pačių dvasinis pabudimas. Pojūtis ir aprašymas apsijungia vidinėje šviesoje, o jų derinys stiprina ryšį su mūsų pačių aukštesne raiška. Užpildykite vibracijas šiuo sąskambiu ir nuolat naudokite šį garsą pažindami aukštesniąją savo prigimties pusę.

Kolektyvinės dvasios patyrimas

Detalus Sielos, individualios Dvasios skambesio aprašymas veda į patyrimo tikroviškumą, realumą. Tikrovė yra jungties aktas, tamsos ir šviesos susijungimas – savo šviesios dvasinės prigimties pabudinimas, pažinimas.

Ir kai žmonių, pabudusių dvasioje, yra pakankamai daug, galime pažinti kolektyvinę dvasinę raišką, patirti dvasinę kolektyvinę sąmonę. Susirinkus dvasiniame rezonanse esantiems žmonės, jie mato tai, ką regi bent vienas. Jie gali papildyti bendrą dvasinį matymą savo detalėmis, sukurti kitokį kolektyvinį pasaulio aprašymą. Tai padeda atverti kolektyvinę dvasinę realybę, padaro ją pasiekiama, suvokiamą.

2022-01-20 tema: individuali ir kolektyvinė dvasios raiška