2020-05-20 tema: mineralų, augalų, gyvūnų, žmonių, angelų, dorybių ir dvasinio pasaulių pažinimas

Sąmoningo kvėpavimo praktikumo metu prisimename apie kvėpavimą, tekantį kaip plati upė, nurimimą, atsipalaidavimą, tyrą gyvybinę energiją, kuriai atsiveriame, kuria prisipildome. Su kiekvienu įkvėpimu mūsų sąmonė kyla aukštyn, link Dvasios, iš kur kviečiame per save tekėti skaisčią gyvybinę energiją. Su iškvėpimu mus palieka bet kokio pobūdžio įtampos, juntamos ar nejuntamos – iškvepaime, atsipalaiduojame, paleidžiame. Paleidžiame nerimą, rūpesčius, visu dėmesiu būdami „čia ir dabar”.

Šįsyk susipažinome su nuostabiais kūrinijos pasauliais – mus supančiais, esančiais mumyse. Kvėpavome mineralų pasaulio energija ir bendravome, susipažinome su mineralų pasauliu. Mūsų kūne mineralų pasaulį atstovauja visos kietosios kūno dalys – kaulai, dantys, nagai, plaukai… Pajauskite, kaip jūsų kūne atliepia mineralų pasaulis, išgirskite jį savyje. Taip sąmoningai kvėpuojant bendraujame su mineralų pasauliu savyje, harmonizuojame jį savo kūne.

Mineralų pasaulis yra mūsų aplinkoje – žemė, ant kurios vaikštome, akmenys, smėlis, kalnai. Tyrinėjame, koks mūsų santykis su mineralų pasauliu, kaip jis mums atliepia. Keliaujant savo sąmone į Žemės gelmes, aptiksime pačių įvairiausių mineralų, netgi tiek įkaitusių, kad išsilydę iki lavos. Kaip mums atliepia šis labiausiai koncentruotas, lėčiausiai besikeičiantis, ilgiausiai išliekantis mineralų pasaulis? Sąmoningai kvėpuojant, harmonizuojame mineralų pasaulyje savyje, aplink save, visame kame.

Pažvelkime ir į augalų pasaulį, kvėpuokime ir pabendraukime su juo, atsiverkime jo pažinimui. Žmogaus kūne augalų pasaulis pirmiausiai aptinkamas skysčiuose. Kiekvieno akis džiugina žalia spalva, kuri atpalaiduoja, nuramina, tad vėl ir vėl sąmoningai kvėpuojame augalų pasaulio energija, prisipildome ja. Harmonizuojame augalų pasaulį savyje, susipažįstame, susidraugaujame su juo. Siekiame suvokti, kaip atliepia mūsų vidus į bendravimą su augalų pasauliu, kaip atliepia pievų žolės, krūmynai, medžiai, nukloję visą Žemės paviršių…

Nukreipkime savo žvilgsnį į taip pat turtingą gyvūnų pasaulį, kurį atstovauja mūsų kūnas. Kvėpuojame gyvūnų pasaulio energija, jo gyvybingumu, atpažinant šią energiją savyje – kaip ji skamba, kuo gyvena. Kaip ugnis gyvybingas, išradingas, prisitaikantis, tyrinėjantis, išliekantis, judrusis, įvairus gyvūnų pasaulis. Kvėpuojant jo energija, bendraujant su juo, pajuskite, su kokiu gyvūnu jūs turite ypatingą, stiprų ryšį, kokie gyvūnai labiausiai atliepia. Galbūt tai jūsų toteminiai gyvūnai, atspindintys vieną ar kitą jūsų jėgos išraišką, stiprų bruožą. Pakeliaukime po šį pasaulį, atraskite sau artimus gyvūnus – bičiulius, pabendraukime su jais. Koks mūsų santykis su gyvūnų pasauliu, kiek jis draugiškas, geranoriškas, atjaučiantis?

Atidžiau pažvelkime į žmonių pasaulį, kaip jis atliepia kvėpuojant žmonių pasaulio energija. Tarytumei labiausiai mums, žmonėms, pažįstamas šis pasaulis, tačia kaip jis skamba lyginant su kitais, mineralų, augalų, gyvūnų, pasauliais? Kiek prasmingai, tinkamai mes atstovaujame šį pasaulį? Koks tas žmonių pasaulis energijų lygmenyje, kaip jis skamba, kaip mes suvokiame save jame? Kvėpuojame, bendraujame su žmonių pasauliu. Kuo išskirtinis žmonių pasaulis? Gal savo gyvenimo prasmės paieška, svajonėmis, tikslais, o gal troškimu pažinti save, suprasti pasaulį, atrasti savo vietą jame. Koks jums žmonių pasaulis, kas jame prasmingo, svarbiausio, kas mus patraukė į jį, kas žavi jame, įkvepia, pakylėja, skatina gyventi, eiti, veikti, kurti?

Pažvelkime į angelų pasaulį, pakvėpuokime angelų pasaulio energija, susipažinkime. Kaip mums atliepia archangelų, angelų pasaulis, kaip jo energija skamba mumyse, mūsų širdyse, dainose, svajose. Bendraujame su tyru, skaisčiu, šviesiu angelų pasauliu. Palikime savo atmintyje tą švelnų angelų pasaulio atliepimą, kad galėtume ateityje vėl su juo bendrauti.

Dorybių pasaulis kupinas jėgos, besireiškiančios per meilę, tikėjimą, gerumą, drąsą, tiesą, ištikimybę, t.t. Šiuos bruožus mes ugdome savyje viso gyvenimo bėgyje, tad kvėpuojant dorybių pasaulio energija, galime suvokti, kokios dorybės mumyse jau gana aiškiai išreikštos, stiprios, kokios galbūt silpnos, o su kuriomis darbuojamės.

Prisiminkime apie beribį dvasios pasaulį, iš kurio mes visi semiame gyvybinę energiją, kuria kvėpuojame. Beribis dvasios vandenynas, amžinasis dvasios pasaulis – kaip jis mums atliepia, kaip jis skamba mumyse, aplink mus? Kiek jis turtingas mūsų gyvenime, užpildantis mūsų kasdienybę? Kiekviename atome skamba Dvasia, ji persmelkiusi, užpildžiusi absoliučiai viską – kiekvieną mūsų kūno dalelę, kiekvieną mūsų pojūtį, emociją, mintį, idėją… Įkvėpimą, iškvėpimą. Kokia gi Dvasia, jos skambesys mumyse? Pajauskime, išgirskime dvasinio pasaulio pilnatvę.

Prisiminkime visus pasaulius, su kurias bendraujame, kartu – mineralų, augalų, gyvūnų, žmonių, angelų, dorybių, dvasinį, apjunkime juos į didžiąją visumą. Pajuskime jų vienovės grožį, harmoniją, pabūkime šių nuostabių pasaulių jungtyje, jausdami kiekvieną iš jų ir visus juos kartu. Alsuoja šias pasauliais žemė, vanduo, dangus, saulė, visa gyvybė, beribė jos įvairovė, alsuokime ir mes, žmonės, kiekviename žingsnyje, veiksme. Te bus prasminga, kūrybinga, šviesi mūsų sąveika.

Lina Rudaitienė

Ankstesnis straipsnisMeditacija – bendravimas su mineralų, augalų, gyvūnų, žmonių, angelų ir dvasiniu pasauliais
Kitas straipsnisSielovada – savęs pažinimo kelias