2014-08-26 tema: sąmoningas kvėpavimas tyrinėjant atitikimo ir lyties principus, jų tarpusavio ryšį

Vyksmas: Aptarėme atitikmens ir lyties principus, jų sąryšį. Atitikimo principas byloja apie tai, kad visame kame yra harmoninga darna tarp įvairių būties lygių. Kaip viršuje, taip ir apačioje, kaip apačioje, taip ir viršuje. Kaip danguje, taip ir ant žemės, ir t.t. Didžioji Visata, būtis suskirstyta į tris pagrindinius lygius – tai materijos arba fizinis planas, proto planas ir dvasios planas. Be abejo juos jungia pereinamieji lygiai, taigi minėti planai palaipsniui pereina iš vieno į kitą. Bet kokia pirminė idėja, gimusi dvasios plane, proto plane „apipavidalinama”, apmąstoma, suteikiant jai vis daugiau detalių, pvz., svajonė, kūrybos objektas ar panašiai, o fiziniame plane tai įgyja „kūną”, materializuojama tam tikrų pastangų pagalba. Tame galime matyti visų planų tarpusavio sąveiką. Ėmėme pavyzdžiu idėją, palaipsniui susiformavusią mūsų mintyse į svajonę, kuriai bent kažkiek įdėjus pastangų ir pavykus realizuoti, tai įsikūnydavo fiziniame plane, materijoje kaip realus objektas, rezultatas. 
Lyties principas byloja apie tai, kad viskas turi vyrišką ir/arba moterišką lytį, tik skirtingu laipsniu, vienur vyriškos raiškos daugiau, kitur moteriškos. Vyriškas principas aktyvus, inicijuojantis, suteikiantis judėjimui jėgą ir kryptį, o moteriškas principas geba tęsti, palaikyti, vystyti – kurti… Būtent moteriškas principas neša savyje naujų būties, gyvybės formų kūrimo galią, gebėjimą padėti gimti kažkam naujo, kai tuo tarpu vyriškas principas yra to vyksmo iniciatorius. Taigi akivaizdu, kad vienas be kito šie lyties principai negali būti, nes jie papildo vienas kitą. Viskas mūsų būtyje traukia viena kitą – traukos, gravitacijos dėsniai tai iliustruoja. Kvėpavome sąmoningai siekiant pajusti savyje viena kitą papildančių energijų tarpusavio sąveikos raišką, tyrinėjome tai per fizinio, proto bei dvasinio planų skirtingas vibracijas.

Lina Rudaitienė

Ankstesnis straipsnis2014-08-12 tema: sąmoningas kvėpavimas tyrinėjant fundamentalius vibracijos ir priežastingumo principus, jų sąryšį
Kitas straipsnis2014-09-16 tema: sąmoningas kvėpavimas tyrinėjant proto principą, jo nešamas galimybes