2013-10-02 tema: sąmoningas kvėpavimas dvasinio gyvenimo pagrindais – dvasinės evoliucinės kelionės pažinimu

Vyksmas: kvėpavome dvasine šviesa, pakylėjus sąmonę, tyrinėdami žmogiškai prigimčiai suteiktą dvasinio gyvenimo raišką. Tai buvo simbolinė mūsų sąmonės kelionė, primenanti vandens kelionę Žemės planetoje, prasidedančią šaltinio ištakose, bėgant gyvenimo upeliui vis tolyn, kaupiant jėgą bei patirtį, gausėjant, gilėjant, susidūrus su kliūtimis – stiprėjant, įgyjant vis daugiau įvairių bruožų, pvz., lankstumo, takumo, žmogiškos išminties, kitokių savybių, kuriant unikalų savojo dvasinio kelio audinį, raštą. Žmogaus dvasinio gyvenimo (kaip ir vandens) kelionė nesibaigia upei įtekėjus į ežerą, jūrą ar vandenyną, susiliejus su kitomis „gyvenimo upėmis”. Netgi čia mūsų laukia galimos transformacijos – virtimas „garais” arba „ledu”, susimaišymas – asimiliacija, kt. Siekėme susipažinti su sąmoningo dvasinio gyvenimo ypatumais, būtent sąmoningo dvasinio gyvenimo galimybe kasdienybėje, savo sielos, asmenybės pasirengimu bei pasirinkimu eiti juo.

Lina Rudaitienė

Ankstesnis straipsnis2013-09-21 tema: kvėpavimas kartu su tekančia Saule metų ciklo rudens lygiadienio energijomis, rezultatais
Kitas straipsnis2013-10-23 tema: tikrojo prigimtinio vientisumo išgyvenimas apjungiant išorinį pasaulį su vidiniu