2013-05-07 tema: kvėpavimas savo tikrąja dvasine pasirinkimo laisve, jos pažinimas

Vyksmas: sąmoningas kvėpavimas siekiant suvokti savo prigimtinę teisę bei galią laisvai valiai, laisvam pasirinkimui savo gyvenime – kiek jis yra realus, kiek laisvas ir vedantis į teigiamą rezultatą; gebėjimo atleisti kitam žmogui, situacijai efektyvumas – kiek jis realus remiantis savo proto šablonais, per daugelį įvairių patirčių nusistovėjusiai pasaulėžiūrai; suvokiant, kad mes remiamės sąlygotais proto vertinimo šablonais, tampa akivaizdu, kad laisvo pasirinkimo niekada neturėjome; tik perkėlus savo sąmonės dėmesį pilnai į „čia ir dabar”, įsitvirtinus dabartyje, mes tarsi išsivaduojame nuo bet kokių stereotipinių mąstymo įpročių ir turime galimybę patirti, ką reiškia būti laisvame pasirinkime, visiškame nepriklausyme nuo praeities, tikroje laisvėje…

Lina Rudaitienė

Ankstesnis straipsnis2013-04-23 tema: kvėpavimas prigimtine ir gyvenimo bėgyje sukaupta karma
Kitas straipsnis2013-05-21 tema: kvėpavimas savo Sielai svarbiomis asmeninėmis ir koletyvinėmis temomis, jų įsisąmoninimas