Sielovada – savęs pažinimo kelias

SIELOVADA - savęs pažinimo kelias

2022-02-03 | 19:00 - 21:00

Saviugdos, savo prigimties pažinimo mokymų – Sielovados kursas

Ramačaraka

Prana – tai absoliuti energija. Prana yra universalus energijos arba jėgos principas ir visos energijos ar jėgos yra kilusios iš šio principo, tiksliau, yra tam tikros šio principo pasireiškimo formos… Galime laikyti tai aktyviu gyvybės principu – gyvybės jėga. Ji yra visose gyvybės formose – nuo ​​amebų iki žmogaus, nuo elementariausios augalų gyvybės formos iki aukščiausios gyvūnų gyvybės formos.

Prana persmelkia viską. Ji yra visame tame, kas turi gyvybę… Okultinės filosofijos požiūriu, gyvybė yra visuose dalykuose, kiekviename atome, o kai kuriuose iš jų gyvybės nematymas yra tik menkesnis gyvybingumo pasireiškimo laipsnis. Tad galime daryti išvadą, kad prana yra visur ir visame kame.

Pranos nereikėtų painioti su Ego – Dieviškosios Dvasios dalelės kiekvienoje Sieloje, aplink kurią telkiasi materija ir energija. Prana yra tik energijos forma, kurią Ego naudoja materialioje apraiškoje.

Kai Ego palieka kūną, prana, jo nebevaldoma, reaguoja tik į atskirų atomų ar atomų grupių, sudarančių kūną, impulsus – komandas. O kūnui irstant bei išsiskaidžius į pirminius elementus, kiekvienas atomas pasiima su savimi pakankamą kiekį pranos, kad sudarytų naujus gyvybės derinius, kombinacijas. Nepanaudota prana grąžinama į didžiąją universalią saugyklą, iš kurios atkeliavo. Jei Ego valdo praną, vyksta apsijungimas ir Ego valios pastangomis atomai išlaikomi vieningoje jungtyje.

Prana – tai pavadinimas universalaus principo, kuris yra esmė viso judėjimo, jėgos ar energijos, pasireiškiančios kaip gravitacija, elektra, planetų kelionės orbitomis, ir visose gyvybės formose, nuo aukščiausios iki žemiausios. Ją galima vadinti visų apraiškų Jėgos ir Energijos Siela ir tuo principu, kuris, veikdamas tam tikru būdu, žadina bet kokio pobūdžio aktyvumą, kuris lydi gyvenimą, kupiną gyvybės.”

Vivekananda

„Pagal Indijos filosofų sampratą, visa visata susideda iš dviejų medžiagų, iš kurių vieną jie vadina Akaša. Tai visur esanti, viską persmelkianti egzistencija. Viskas, kas turi formą, viskas, kas yra elementų derinys, išsivysto iš Akašos. Būtent Akaša tampa oru, skysčiais, kietomis medžiagomis; tai Akaša tampa saule, žeme, mėnuliu, žvaigždėmis, kometomis; būtent Akaša tampa kūnais, gyvais sutvėrimais, planetomis, viskuo, ką matome, viskuo, ką galima pajausti, viskuo, kas egzistuoja.

Pati savaime ji negali būti suvokta; ji tokia subtili, kad yra už įprasto suvokimo ribų; ją galima pamatyti tik tada, kai jis tampa grubia, įgaunant kokią nors formą. Kūrybos pradžioje yra tik Akaša; ciklo pabaigoje kietosios medžiagos, skysčiai ir dujos vėl ištirpsta Akašoje, o kita kūrinija analogiškai išeina iš Akašos.

Kokia galia Akaša sukuria visatą? Pranos galia. Kaip Akaša yra begalinė visur esanti šios visatos medžiaga, taip Prana yra begalinis visur esantis šios visatos pasireiškimo gebėjimas. Ciklo pradžioje ir pabaigoje viskas tampa Akaša ir visos jėgos visatoje suyra į Praną; kitame cikle išsivysto iš Pranos visa tai, ką vadiname energija, visa tai, ką vadiname jėga.

Būtent Prana pasireiškia kaip judėjimas, tai Prana pasireiškia kaip gravitacija, kaip magnetizmas. Būtent Prana pasireiškia kaip kūno veikla, kaip nervų srovės, kaip minties galia. Nuo minties iki žemiausios fizinės jėgos – viskas yra Pranos apraiškos. Visų visatos jėgų, mentalinių, psichinių ar fizinių, visuma, sugrąžinta į pradinę būseną, vadinama Prana…“

Sielovados pristatymo, vykusio 2020 m. rugsėjo 11 d., audio įrašai susipažinimui.