Sąmoningo kvėpavimo praktikumas

L. Rudaitienė - Sąmoningo kvėpavimo praktikumas

2021-08-24 | 18:00 - 21:00

Sąmoningo kvėpavimo praktikumas – temos aprašymas:

2021-08-24 tema: daugiaplanė būtis

Aistros, troškimai

Sąmoningo kvėpavimo metu tyrinėjome, kiek esame susisaistę per aistras, troškimus su materija savo kūnu, jausmais, mintimis. Nesvarbu, kada, kur, kaip tai vyko. Patys karščiausi, stipriausi troškimai, galbūt net slapčiausi, supančioje mus žmogiškoje būtyje – kokie jie? Siekėme suvokti jų kilmę, priežastis, paskatas. Nesvarbu, ar tai pačios tamsiausios aistros, ar patys šviesiausi troškimai – per ką tai mus įtraukia į skausmo liūną?

Aplink ką sukasi jūsų asmenybės gyvenimas? Tai tyrinėjame iš asmenybės būties centro. O kokios aistros, troškimai skamba jūsų energijose? O kaip skamba aisros, troškimai Sieloje, Dvasioje?

Sielos atmintis

Maksimaliai pakilus sąmone aukštyn, jau iš Sielos būties centro, prisilietus pire jos atminties, keliavome praeitin. Paliečiame žymiai daugiau įvairių savo patirčių. Ir ieškome didžiausių aistrų, troškimų, apėmusių mus kadaise, užvaldžiusių, supančiojusių. Siekėme atpažinti tuos saitus, kad vaduotis iš jų negatyvaus poveikio.

Aistros – didžiulė varomoji jėga, tad verta tai prisiminti, pažinti ir suvaldyti, kad nukreipti tinkama linkme. Esant savo Sielos būties centre, mes sąmonės pagalba galime susisiekti su begale savo patirčių vienu metu. Ir tuomet nebepriklausome nei nuo laiko, nei nuo ribotų erdvių. Praietyje patirta aistra gali būti romantiška, karinga ar net labai prasminga, niekinga, žiauri ar tauri. Visgi mūsų Sielai tai buvo svarbu.

Pažindami savo stipriausias aistras, troškimus, geriau pažinsime save. Vardan ko eita į tokias patirtis, ko siekta? Kokios pirminės šių pasirinkimų priežastys? Reikėtų įvardinti tas priežastis, kad nuleisti jas į savo asmenybės suvokimo lygį.

Dvasinė prigimtis

Skleidžame sąmonę kaip šviesos spindulius link savo dvasinės būties centro, kur mes visiškai nebepriklausome nuo laiko, atstumų erdvėje. Jame skamba mūsų asmeninė amžinybė, beribiškumas. Savo dvasinę prigimtį galime tyrinėti labai ilgai, tačiau patirti ją galime akimirksniu. Padėkime savo dvasinei prigimčiai įsišaknyti savyje, fiziniame kūne, jausmuose, mintyse, energijose.

Esant Dvasioje, niekas mūsų nebeskiria nuo tikslo. Mūsų valia, kokį pasirinkti tikslą. Kažką sužinoti apie save ar pasaulį, apie praeitį ar ateitį… Neriant vis giliau į savo dvasinės būties centrą, galime suvokti tai, kam atėjo metas. Mes esame tai, kas kvėpuoja, tyrinėja save ir kuria. Taip galime prisliesti prie savo prigimtinės dvasinės jėgos, pažinti save.