Sąmoningo kvėpavimo praktikumas

Lina Rudaitienė

2021-02-16 | 18:00 - 21:00

Sąmoningo kvėpavimo praktikumas – tai „Sąmoningumo kelias“ mokyklos užsiėmimas pažengusiems.

Septyni būties lygmenys:
Delta lygmuo – fizinis kūnas
Teta lygmuo – astralinis kūnas
Alfa lygmuo – mentalinis kūnas
Sigma lygmuo – priežasties – pasekmės kūnas
Beta lygmuo – sielos kūnas
Gama lygmuo – dvasinis kūnas
Omega lygmuo – vientisas, vieningas pasaulio kūnas, vienis

Susipažinus su septyniais būties lygmenimis, įsitvirtinus visiško tikrumo būsenoje, galime bandyti pajausti arba prisiminti, kas mums neduoda ramybės, trikdo, vargina, erzina ar skaudina. Ir padirbėti su tuo, visu pirma prisiminus tai Alfa, mentaliniame, lygmenyje, po to nukeliavus į Sigma, priežastinį, lygmenį. Ir, žinoma, pasitelkiant Beta lygmenyje savo Sielos pagalbą.

Suraskime savyje tai, kas mums tikrai nepatinka, ką savyje labiausiai norisi pakeisti. Tai atradus, užmegzkime su tuo ryšį – dialogą, kuo giliau tai pajauskime. Tada kelkime savo sąmonę į Sigma lygmenį, jame sujunkime to jausmo, su kuriuo dirbate, vibraciją su Beta lygmeniu, jame veikiančia savo Siela, ir pasiremant  jos išmintimi, leiskime rastis savyje žodžiams, kurie pakeis realybę mumyse to negatyvaus reiškinio į kažką kitko, mums priimtino. Pripildykime tuos intuityviai atsirandančius žodžius, vaizdinius, reiškinius Sigma vibracija, turinčia transformacijos gebą. Stebėkime, suvokime, kas vyksta.

Sunkiausia įžvelgti matomose ar juntamose įvairių sunkumų apraiškose tai, kas kontroliuoja juos. Kas yra jų priežastis. Kas visa tai formuoja. Pajuskime tai fiziniu lygmeniu. Tada galėsime pradėti dialogą, bendrauti su tuo. Čia svarbiausia ne pasirinkti standartinius, įprastus žodžius, nes jie turėtų suskambėti mumyse patys savaime, intuityviai. Ir po kurio laiko pajusime, kad pasiekėme teisingą ritmą, kad neturime nė mažiausių abejonių dėl to, ką pasakėme arba pagalvojome.

Mes ne prašome ir ne nurodinėjame – mes tiesiog aktyvuojame, faktiškai pradedame naują programą. Mums reikalingas sąlyginai realus objektas dialogui, nes jei jo nebus, neturėsime su kuo kalbėti, tada procesas nevyks. Tas objektas gali būti mūsų susierzinimas, susirūpinimas, nuovargis, abejonės – kas tik norime… Tai gali būti mūsų kūnas, kažkokios mintys ar idėjos, svajonės ar dvasiniai siekiai… Mes galime vienaip ar kitaip veikti, keisti tik tai, kas tiesiogiai susiję būtent su mumis.

Šį savosios realybės „programavimo“ jausmą reikia aiškiai įsisąmoninti, suvokti, būti visiškame tikrume (satya) – tada viskas, kas vyksta mūsų viduje ir išorėje, bus mūsų valioje.

Su šiuo sąmoningo kvėpavimo praktikumo užsiėmimu susijusi medžiaga straipsnyje „Visiško tikrumo būsena“.