Sąmoninga meditacija – online

Sąmoninga meditacija online 2020

2021-03-17 | 19:00 - 20:00

„Sąmoninga meditacija – online” – tai praktinis užsiėmimas – mokymai, kaip nurimti, atsipalaiduoti sąmoningo kvėpavimo pagalba, sutelkus dėmesį „čia ir dabar”, nuraminant emocijas, mintis, vidinį, išorinį šurmulį, išgirsti, pajausti save, gyvąjį būties audinį.

Trumpas aprašymas:

Išorinis ir vidinis pažinimas

Žmogaus dvasinės prigimties pažinimui yra du būdai – išorinis ir vidinis. Išorinį būdą taikant, mokomės valdyti savo kūną, jusles, emocijas, mintis, ugdome dorybes, siekiame gyventi moraliai. Tai yra savęs kaip asmenybės pažinimas ir formavimas. Vidinis būdas susijęs su savęs pažinimu tyrinėjant savo vidų, esybės visumą. Kad išmokti ilgam sėkmingai susitelkti į vidų, reikia pusiausvyros tarp mūsų proto, praninio kvėpavimo, vitalinės – psichinės energijos ir kūno gyvybinės energijos.

Gera fizinio kūno kondicija palaikoma sveiku gyvenimo būdu. Ramus protas, praninis kvėpavimas, vitalinė energija vis stipriau reiškiasi per įvairią psichinę bei dvasinę veiklą… Kad suvokti, ko reikia psichinei sveikatai gerinti, būtina bendrauti su savo Siela, gebėti girdėti ją. Dvasinei sveikatai užtikrinti reikalinga dvasinė saviugda, būties dėsnių pažinimas.

Susitapatinimas – išsitapatinimas

Meditacija visu pirma moko išsitapatinti iš materijos, kūno, emocijų, minčių, asmenybinio bei socialinio identiteto, dėl jo poveikio atsiradusių siekių, pareigų, svajonių. Tada gali vykti tikrojo AŠ pažintis, nukreipiant dėmesį į save kaip visumą. Taip atrandame savo sąmonę, jos pagalba – savo Sielą ir galų gale – savąją dvasinę raišką. Meditacijos metu vyksta dėmesio perorientavimas nuo horizontalios, materialios, būties į vertikalią, dvasinę.

Svarbu suvokti susitapatinimo jėgą, atpažinti ją savyje, pajausti jos poveikį ir vaduotis nuo bet kokių iliuzijų. Kuo labiau atsiduodame procesui, tuo tame dalyvaujame pilniau. Palaipsniui atpažinus ir atmetus tapatinimąsi su bet kuo – kūnu, jausmais, mintimis, pojūčiais, troškimais, siekiais, mes bundame iš iliuzijos sapno… Štai tada prasideda tikrasis savęs pažinimas…

Sąmoningi veiksmai

Bet koks veiksmas, ką bedarytume, įtraukia mus į priežasties – pasekmės ratą. Tai vyksta neišvengiamai. Žmonių gyvenime ypač daug negatyvios karmos kuria chaotiškas mąstymas. Atkreipkime dėmesį į tai, ką darome. Kaip mes tai darome, kaip tame dalyvaujame? Viską darykime sąmoningai. Atsirinkime, ką verta daryti, kas yra prasminga, o ko ne, ir tai, ko nebeverta tęsti, atmeskime. Vien tokios kasdieninės praktikos dėka palaipsniui pajausime savyje vis daugiau laisvės, proto ramybės.

Sutelkime visą savo dėmesį į savistabą. Kas yra stebėjimas?… Koks yra mano stebėjimas?… Kaip aš stebiu?… Ką aš stebiu?… Kaip keičiasi mano būsena stebėjimo metu?… Tyrinėjame, kuo nesame. Nesu kvėpavimas, fizinis kūnas, juslės, emocijos, mintys, energijos… Esu tai, kas gali kvėpuoti arba nekvėpuoti… Galiu jausti arba nejausti… Gebu mąstyti arba nemąstyti… Ieškome savęs…

Sąmoningumas, atidumas ir besąlyginis priėmimas gali atvesti į beribiškumo patyrimą. Atradus dvasinę šviesą savyje, patiriame, kad viskas yra šviesa. Samadhi – ramaus džiugumo, dvasinės šviesos ir palaimos kupinas būvis. „Esu tai, kas esu“, tad lieka tik priimti save… Tapti savimi…