2022-06-19 tema: Sielos raida

Verta tyrinėti, vis giliau pažinti laiko ir erdvės reiškinį, nes jis kadaise sėkmingai mūsų Sielas įtraukė į pasikartojančių įsikūnijimų ratą. Jame užstrigę mes galime labai ilgai suktis, net nesuvokdami, kad kartojame vėl ir vėl tą patį. Todėl verta tyrinėti įvairius ciklus, taip pasiekiant vis daugiau sąmoningumo ne tik savo dienų, savaičių, mėnesių cikluose, bet ir ilgesniuose – metų, kartų, amžių, epochų…

Sąmonė, gebėdama aprėpti mažus, vidutinius ir didelius laiko ciklus, gali juos sujungti, suvokti cikliškumą, pasikartojimo dėsningumus. Tai padeda pažvelgti į laiko ciklų reiškinį iš šalies – vadinasi, formuojasi galimybė išeiti iš uždaro rato, vaduotis iš įsitraukimo įpročio, tapti laisvais rinktis, kaip, kur, kada ir kiek būti.

Žmogaus Sielos raida

Mes suprantame žmogaus gyvenimo vyksmą raidos kontekste. Kiekvienas žmogus gimsta, po truputį auga ir bręsta, iš vaiko tampa paaugliu, jaunu, po to brandžiu ir galiausiai senu žmogumi. Visi šie raidos etapai pasikartodami tarytum spirale sukdamiesi dalyvauja ir dvasinėje Sielos raidoje, tik aprėpia žymiai didesnius laiko ciklus, daug žmogiškų, ir ne tik, įsikūnijmų.

Pažindami savo Sielos brandą, mes galime geriau suprasti savo esminius poreikius, tikslus. Tai atitinkamai formuoja mūsų prioritetus, sprendimų motyvus, elgesio pobūdį. Tampa aiškiau, kodėl tos pačios šeimos, klasės, giminės, kartos, sociumo nariai remiasi tokia skirtinga pasaulėžiūra ir, svarbiausia, interesais. Toje pačioje šeimoje užaugę, gana panašų auklėjimą gavę vaikai gali būti labai skirtingi. Jų Sielų raiška ir tikslai, uždaviniai, atvedę į konkretų gyvenimą, gali labai skirtis.

Sielos branda

Sielos brandą galima analizuoti poreikių, tikslų, uždavinių kontekste. Kai kuriems tikslams pasiekti reikia mažiau laiko, o sudėtingesniems – žymiai daugiau. Siela gali nuspręsti konkrečias dorybes ugdyti, įsikūnijant skirtingose vietose – erdvėse, įvairiose tradicijose. Tada ji gali labai ištęsti savo evoliucijos procesą, jei vertinti linijinio laiko rėmuose.

Visgi, mums aktualiausia tai, kad Siela, net, pavyzdžiui, būdama labai brandi, gali norėti ar jai tiesiog būtina padirbėti su temomis, kurios labiau aktualios vaikiškai, paaugliškai ar jaunai Sielai. Kažkada nebuvo laiko, galimybių ar kitur vedė interesai, tad kai kurie seni patyrimai liko neišbaigti. Kuo labiau Siela artėja prie senosios amžiaus, tuo jai tampa svarbesniu jos vientisumas, patirčių pilnumas, skolų nebuvimas, karmos subalansavimas ar spragų patirtyse užpildymas.

Sielos poreikiai

  • Kokie vaikiškos Sielos poreikiai? Visų pirma saugumas, globa, rūpestis ja, artumas su kažkuo. Atitinkamai jai svarbu išmokti pasitikėti suaugusiais, būti klusniai, prisitaikančiai, mokytis iš aplinkinių, pasaulio, tad akivaizdžiai dėmesys daugiau nukreiptas į išorę.
  • Kokie paaugliškos Sielos poreikiai? Ji ima trokšti geriau suprasti save, vaduotis nuo vaikiško bejėgiškumo, priklausymo nuo kitų, todėl ieško resursų savyje, savo autentiškų raiškos būdų, elgiasi spontaniškai, impulsyviai, dažnai nevaldomai. Dėmesys labiau nukreiptas į vidų.
  • Kokie jaunos Sielos poreikiai? Ji jaučiasi pakankamai stipri, kad išbandyti save pačiuose įvairiausiuose dalykuose ir drąsiai neria į patirtis, kad ir ne visai dorybingai, egoistiškai, bet jai svarbu kažką pasiekti bet kokia kaina, net jei nukentėti gali ji pati ar kiti. Dėmesys nukrypsta į išorę.
  • Kokie brandžios Sielos poreikiai? Jai tampa įdomūs santykiai, tarpusavio ryšiai, priežasties – pasekmės poveikis. Jai vis labiau kaip vertybė skamba artumas, bendrystė, atsidavimas, pasiaukojimas, vyksta savo ego pažinimo procesas. Dėmesys krypsta į vidų.
  • Kokie senos Sielos poreikiai? Sukaupus gana daug patirties, sena Siela ima į viską žiūrėti labiau filosofiškai, viską vertinti neutraliau, beasmeniškiau. Nebeįsitraukia į aistringas aktyvaus išorinio ar vidinio gyvenimo batalijas, nes trokšta būti laisva visomis prasmėmis. Dėmesys tampa vis labiau subalansuotas tarp vidaus ir išorės.

Taigi mūsų Sielos kelionė yra labai įvairių dalykų sąlygojama. Verta pabandyti įsiklausyti į save, įsivardinti, kokie yra mūsų giluminiai, fundamentalūs poreikiai. Jie tikrai nėra trumpalaikiai, vienadieniai… Jų realizavimas daro mus laimingais, suteikia gyvenimui prasmę, įkvepia neįtikėtiniems poelgiams, pasiekimams. Ir svarbiausia tai, kad jie koja kojon žengia su mūsų Sielos raida.

Lina Rudaitienė

Ankstesnis straipsnisSieloveda
Kitas straipsnisLietaus meditacija