Sielovada – savęs pažinimo kelias

SIELOVADA - savęs pažinimo kelias

2021-04-06 | 19:00 - 21:00

Sielovada – savęs pažinimo kelias, saviugdos, savo prigimties pažinimo mokymai.

2021-04-06 užsiėmimo temos:
– įvairių interesų egregorai,
– akivaizdi ir paslėpta idealizacija,
– dvasinio vystymosi pakopos.

Egregorai

Egregoras – tai energoinformacinis darinys, jungiantis žmones, galvojančius apie tą patį, siekiančius to paties. Jungiamoji jėga – tai mintys, idėjos, norai, troškimai, kupini atitinkamų emocijų. Tam pačiam egregorui priklausantys žmonės intuityviai atpažįsta vienas kitą, lengviau atliepia vienas kitam, susibūria.

Egregorų yra labai įvairių, susijusių su įpročiais, baimėmis, polinkiais, idėjomis… Labai populiarūs egregorai – religiniai, politiniai, pažiūrų, įvairių iniciatyvų, judėjimų, rasiniai, tautiniai, atspindintys tam tikrą socialinį ar profesinį statusą, amžiaus grupę, pomėgius, pasaulėžiūriniai, įpročių, giminės ar šeimos ir t.t.

Kiekvieną žmogų per gyvenimą „veda“, globoja, palaiko bent keli egregorai. Atliepti žmogui – tai reiškia pripažinti „savu“, atsakyti į jo prašymus ir padėti įgyvendinti norus, atsižvelgiant į galimybes. Kuo aukštesnis žmogaus dvasinio išsivystymo lygis, tuo aukštesni egregorai jį globoja. Žmonės gali gauti pagalbą iš subtiliųjų pasaulių jėgų, palaikančių egregorus. Bet turėsime už tai susimokėti.

Idealizacija

Nevaldomas protas, mintys, mąstymo procesai yra idealizavimo priežastis. Naudodamasis laisve protas kuria idealius supančio pasaulio modelius, kurie nesutampa su tikrove. Todėl žmogus tampa nepatenkintas realia tikrove. Norint atsikratyti idealizacijų, turime nuolat ugdyti savo protą savistabos, disciplinos pagalba. Kad sutramdyti per didelį proto savarankiškumą, patartina jį sąmoningai apkrauti nuolatiniu darbu.

Žinoma, reikia pažinti savo Sielos vertybes, prisiminti, kokie mūsų šio gyvenimo tikslai, siekti jų realizacijos. Taip pat svarbu pažinti dvasinius dėsnius, kuriais remiasi žmogiškas gyvenimas, mūsų dvasinės evoliucijos principus.

Dvasinio vystymosi pakopos

Mūsų Siela kaupia patirtį įvairiuose įsikūnijimuose. Tikslas – aukščiausia dvasinės evoliucijos pakopa, nutraukiant persikūnijimų ratą ir perėjimas į Dieviškąjį būties lygmenį. Priklausomai nuo sukauptos per praėjusius gyvenimus patirties bei šiame gyvenime susiformavusių įsitikinimų priklauso, kokį dvasinio išsivystymo lygmenį mes atstovaujame. Tą lygmenį atspindi žmgaus santykis su įvairiais realaus gyvenimo aspektais. Mes galime savo elgesyje, siekiuose kartais pereiti į kitus lygius, tačiau iš esmės tikrasis dvasinės evoliucijos lygmuo priklauso nuo pagrindinių interesų.

I. Pradinis lygmuo – jame yra žmonės, kurių sielos labai mažai išsivystę arba degradavę.
II. Materialių poreikių (vartojimo) lygmuo (1 – dirbantieji, 2 – realistai, 3 – estetai) apjungia žmones, priklausančius materialaus vartojimo pasauliui.
III. Materialios kūrybos lygmuo (4 – inžinieriai, 5 – išradėjai, 6 – kūrėjai) – jam priklauso žmonės, kurių esminiu tikslu yra įvairaus pobūdžio kūryba.
IV. Dvasinio vystymosi lygmuo (7- ieškotojai, 8 – gyduoliai, 9 – pamokslininkai). Veikla nukreipta į dvasinio pasaulio tyrinėjimą, Dievo pažinimą, tų žinių panaudojimą.
V. Dvasinės tarnystės lygmuo – jo atstovams nebūdingas domėjimasis žemiškais dalykais –  labiau svarbi tarnystė Aukščiausiajam.

Sielos pasirinkimai

Pažinus dvasinės evoliucijos lygius, kiekvienas žmogus galėtų aiškiau suprasti, kuriame lygyje jis yra arbo jo artimieji, pažįstami. Tai turėtų padėti atsikratyti nesąmoningų lūkesčių, nusivylimu savo artimaisiais, kurie nepalaiko mūsų pasaulėžiūros. Žinant, kad jie gyvena kitame lygmenyje, remiasi kiek kitomis vertybėmis, galėsime lengviau suprasti jų elgesio motyvus ir priimti juos tokius, kokie jie yra.

Žmones, priklausančius vienam ar kitam dvasinio tobulėjimo lygmeniui, pakopoms, globoja įvairios dvasinio pasaulio jėgos, skirtingi egregorai. Atitinkamai ir idealizacijos būna skirtingos. Mes turime gana didelę pasirinkimo laisvę, o veikiamas gyvenimo aplinkybių žmogus savo pasirinkimais gali arba pakilti, arba nusileisti dvasinio vystymosi laipteliais.

Mūsų Sielos sprendimu gimstame, gyvename Žemėje, kad evoliucionuoti. Nei vienas iš mūsų čia neatsirado atsitiktinai. Būdami tarp žmonių, su žmonėmis, mes susijungiame su jais dėl tam tikrų bendrų interesų. Kadangi turime protą, mintis, paaulėžiūrą, tam tikrus poreikius, norus, siekius, dėl jų mes įsiliejame į juos atitinkančius egregorus.

Gimimas – tai labai konkretus laiko ir erdvės sandūros taškas, kurį pasirinko mūsų Siela, kaip optimaliausią jos tikslams siekti. Ir Siela visada renkasi patį lengviausią savo tikslų realizavimo variantą, tačiau numato daug ir takoskyrų, priklausančių nuo mūsų kasdieninių pasirinkimų. Mūsų gimimo momente susitelkia visos gamtos jėgos, padėsiančios mums eiti per savo Sielos dvasinę evoliuciją.

Sielovados pristatymo, vykusio 2020 m. rugsėjo 11 d., audio įrašai susipažinimui.