Sielovada – savęs pažinimo kelias

SIELOVADA - savęs pažinimo kelias

2021-03-04 | 19:00 - 21:00

„Sielovada – savęs pažinimo kelias” 2021-03-04 užsiėmimo temos:

 • Savo būsenos valymas, keitimas.
 • Penkios gyvenimo pozicijos.
 • Sielos karminės užduotys.
 • Trys dvasinės evoliucijos etapai.

Savo būsenų valymas

Atradę Sielos, dvasinį pasaulius, pradėdami dirbti su savimi, žmonės dažnai persistengia. Jie pradeda intensyviai valyti savo fizinį kūną, darbuotis su savo emocijų, minčių harmonizavimu. Tai teisingas kelias, tačiau labai dažnai tai daroma per daug skubotai, neparuoštai, todėl gali pakenkti žmogui. Bet kokiems pokyčiams reikalingas laikas,  kitaip jie vyksta labai skausmingai, drastiškai.

Karminis valymas taip pat iššaukia atitinkamas skausmingas pasekmes, todėl vertėtų per daug nessikubinti. Svarbu darbuotis su savimi, valyti, tvarkyti save nuosekliai visuose lygiuose. Labai greitai ir stipriai valant save, mes nespėjame prisitaikyti prie kitokios, naujos savo kokybės, mumyse vis dar viršų ima seni įpročiai. O tai kelia papildomas įtampas. Rimtiems pokyčiams reikia laiko, kantrybės, tęstinumo, atkaklumo, tikėjimo.

Kaip tai valdyti? Kažkiek laiko dirbant su saviugda, valymu, kartais reikėtų šiek tiek atidžiau pažvelgti į save, pasitikrinti. Kaip pasikeitė būsena? Ar daugiau atėjo lengvumo, rimties, džiugumo į jūsų gyvenimą? Ar jaučiate bet kokios veiklos malonumą? Jei tai yra, tuomet vertėtų kurį laiką pailsėti nuo intensyvaus darbo su savimi. Geriau daugiau dėmesio skirti savo pasiektos būties kokybės įtvirtinimui. Tada atsiranda daugiau laiko pabendrauti su savo Siela, o kadangi esame apsivalę, geriau ją girdėsime, suprasime, atitinkamai – atliepsime į jos poreikius.

Gyvenimo pozicijos

Kad sėkmingai eiti per gyvenimą, realizuojant Sielos užsibrėžtus tikslus, mes studijuojame dėsnius, kuriais remiasi būtis. Imame stiprinti ryšį su savo Siela, domėtis jos interesais, poreikiais. Ir, žinoma, siekiame pažinti save kaip didžiąją visumą – dvasinį kūrinį su įvairiais sluoksniais, raiškos lygmenimis. Tame labai pagelbėtų turėjimas aiškios gyvenimo pozicijos, kuri atitinka mūsų Sielos interesus. Kokios tos gyvenimo pozicijos būna?

 • Pirmoji gyvenimo pozicija leis žmogui nebe idealizuoti žemiškų vertybių, remtis nuostata, kad gyvenimas yra žaidimas. Šioje pozicijoje esantis žmogus, siekdamas bet kokių savo tikslų, darys tai remdamasis žaidimui būdingomis taisyklėmis.
 • Antroji gyvenimo pozicija sako – „gyvenimas yra cirkas“. Norint būti tokioje pozicijoje, turime savyje sutikti, kad viskas, kas vyksta gyvenime, yra tarsi cirko arenoje vykstantis vaidinimas. Tuomet dėl nieko nepergyvename, ramiai reaguojame į išorinį poveikį.
 • Trečioji gyvenimo pozicija skatina priimti gyvenimą kaip didelį mechanizmą, kuriame žmogus tėra mažas tos mašinos sraigtelis. Tokią poziciją gali priimti žmonės, kurie neturi pretenzijų gyvenimui ir visiškai jį priima, laikosi primestų taisyklių.
 • Ketvirtoji gyvenimo pozicija teigia, kad „gyvenimas yra pamoka“. Visi neigiami įvykiai, kurie mums nutinka, laikomi Aukštųjų jėgų signalais. Gavus juos, lieka bandyti suprasti, į kokią pamoką mus gyvenimas šiuo įvykiu nukreipia, veda.
 • Penktoji gyvenimo pozicija teigia, kad gyvenimas yra tai, ko aš noriu. Jei jau gyvename, tuomet tiesiog būtent tokį gyvenimą, kurį šiek tiek anksčiau pasirinko mūsų Siela. Ši pozicija susijusi su dvasiniais nuopelnais.

Sielos karminės užduotys

Užduotys, kurias Siela gali nuspręsti realizuoti konkretaus gyvenimo bėgyje, yra įvairios. Bet kurio žmogaus gyvenime gali būti šios keturios karminės užduotys.

 1. Pirmoji karminė užduotis – neprikaupti naujos negatyvios karmos per gyvenimą.
 2. Antroji karminė užduotis yra realizuoti kažkokį šio gyvenimo tikslą, jei žmogus turi aiškiai išreikštą tam potraukį ir sugebėjimus.
 3. Trečioji karminė užduotis yra nustatyti ir pašalinti savo senąsias karmines problemas.
 4. Ketvirtoji karminė užduotis yra atpažinti, išrišti savo karminius mazgus, jei tokių yra.

Karminė problema – tai bet koks nukrypimas nuo įprasto elgesio, mąstymo, kurio niekaip neišeina paaiškinti dabartiniame žmogaus gyvenime gauta patirtimi. Tai atpažinus galima su tuo dirbti, ieškant pamokos, darant sprendimus, keičiant save, savo elgesį, pasaulėžiūrą. Karmos mazgas – tai situacija, kai dviejų ar daugiau žmonių sielos sąveikauja skirtinguose įsikūnijimuose, susidurdamos su diskomfortu, tačiau negalėdamos nutraukti šio ryšio ar pakeisti situacijos. Čia taip pat reikalingas atpažinimas, teisingi įvardijimai ir sprendimų darymas.

Trys dvasinės evoliucijos etapai

Evoliucija vyksta visame kame – tai gali būti medžiagos, jausmų, proto evoliucionavimas, sąmonės arba dvasinė evoliucija… Jos esmė – augantis gebėjimas atliepti vis į aukštesnes vibracijas, stiprėjanti įžvalga. Progresą per nuolatinį keitimąsi, veikiant cikliniam vystymuisi, pasikartojimui, geriausiai atspindi evoliucinė spiralė. Evoliucijos procesą galima suskirstyti į tris pagrindinius etapus – vaikystė, jaunystė, branda.

 • Individo (atomo) evoliucija susijusi su materialia gyvybe ir atitinka vaikystės periodą žmogaus arba tautos, rasės gyvenime. Tai realizmo formavimasis, vystymosi įvairios veiklos dėka laikotarpis, mokymosi pasirūpti savimi etapas. Tuomet dėmesys nukreiptas į jų asmeninį gyvenimą, konkrečius dalykus, užtikrinančius tolesnį vystymąsi ir išlikimą.
 • Iš egoistinio etapo išsirutulioja grupinio ryšio etapas. Jame vyksta įvairių formų, ryšių kūrimas. Tai susideda iš daugybės įvairių mažesnių individualybių ir formų. Žmoguje tai pasireiškia kaip atsakomybės jausmas, savo vietos ir reikšmės grupėje suvokimas. Palaipsniui randasi grupinės priklausomybės, savęs kaip didesnės visumos suvokimas. Grupinis etapas rutuliojasi, kai individas paaukoja save daugumos interesams.
 • Trečias etapas susijęs su bendro būties vienybe. Egzistuoja atskiri sąmonės vienetai, skirtingi atomai vienos formos ribose, atskiros grupės iš daugybės tapatybių… Tačiau taip pat tai pasireiškia kaip visų formų visuma, visų grupių visuma, visų sąmonės būsenų visuma kaip vieningas harmoningas vienetas. Tai galima pavadinti gamta, gyvybiniu lauku, saulės sistema… Žmogus šiame etape turi konkretų tikslą, aiškią savo gyvenimo viziją, tęstinumą ir sėkmingai tai įgyvendina kaip didžiosios visumos dalis…

Sielovados pristatymo, vykusio 2020 m. rugsėjo 11 d., audio įrašai susipažinimui.