Sielovada – savęs pažinimo kelias

SIELOVADA - savęs pažinimo kelias

2021-01-05 | 19:00 - 21:00

Sielovada – savęs pažinimo kelias.

Saviugdos, savo prigimties pažinimo – Sielovados kursas

  • Keturios neišmatuojamos dvasinės Sielos būsenos: meilė, atjauta, džiugus palaikymas, nešališkumas. Pažintis su šiomis dorybėmis.
  • Dvasinių dorybių ugdymas. Kad stiprinti ryšį su savo Siela, jos dvasine prigimtimi, verta ugdyti savyje tiek keturias pagrindines, tiek ir kitas dorybes: pasiaukojimą, dėsnių laikymąsi, kantrybę ir atkaklią pastangą, tiesą ir išmintį…
  • Apie kūną, kalbą ir mintis. Mūsų veiksmų, kalbos, proto veiklos praeityje apraiškos, pasekmės, poveikis mums šiandienoje. Apie kūną, kalbą ir mintis ir jų raišką per priežasties – pasekmės dėsnį. Darbas su atmintimi, dvasine sąmone.