Sąmoningo kvėpavimo praktikumas

Lina Rudaitienė

2020-11-18 | 18:00 - 21:00

„Sąmoningumo kelias“ mokyklos sąmoningo kvėpavimo praktikumo užsiėmimas.

Mes esame kolektyvinės sąmonės dalis, ir kol esame su ja susiję, susitapatinę, priklausomi nuo priežasties – pasekmės dėsnio, sunkiai pavyks „išsprūsti“ iš bendros, dažnai gana žemos, vibracijos lauko. Tame gali padėti dėmesio fokusavimas į dvasinę energetinę struktūrą, esančią kiekviename žmoguje – vertikali čakrų ir energetinių kanalų sistema.

Kvėpuojant savo vardą sujungiame su čakros pavadinimu ir kuo giliau paneriame į konkrečios čakros išjautimą, būnant joje, įsiklausant, įsijaučiant, patiriant ją. Čakros: 1 – Muladchara, 2 – Svadhisthana, 3 – Manipūra, 4 – Anahata, 5 – Visuddha, 6 – Ajna, 7 – Sahasrara. Formuluotės kvėpuojant kiekvienoje iš čakrų:

  1. Nukreipkime praną į vidų ir panaudokime ją vidinių struktūrų harmonizavimui ir sustiprinimui ryšių, jungiančių su pirmine dvasine prigimtine jėga. Tie ryšiai leidžia  vaduotis iš priklausymo nuo kolektyvinio sociumo, vis labiau įvaldant savo jėgą.
  2. Panaudokime praną, kad įgytumėte vientisumą, suformuotumėme ir sutvirtintume vientisą centrą, kuriam pavaldžios visos mumyse esančios struktūros ir būties elementai, sujungiant juos į vieną stabilią visumą.
  3. Kvėpuokime prana, kad atkurtumėte ir sustiprintumėte visas savo pažeistas, susilpnėjusias ir tiesiog silpnas struktūras ir būties elementus, kad gebėtume valdyti savo struktūras ir elementus, kurie priklauso nuo išorinio poveikio.
  4. Kvėpuojant prana pildykime savo vidinę struktūrą pažadinant, formuojant, sustiprinant ir išvystant visas struktūras ir elementus, kurių mums trūksta, kad įgytume visiškai išbaigtą, pilnatvišką būvį.

Kvėpuojant labai svarbu būti sąmoningai pilnai panirus į dabartį. Čakrų viduje turėtų būti tik vibruojančių vardų – pavadinimų jutimas, žodžiai, su kurių skambančiu garsu mes visiškai susijungiame, ir nieko kito. Sustabdyta akimirka, susiliejanti su Amžinybe, kurioje žodžiai įgauna savo pirminę dvasinę magišką poveikio raišką. Tęskime būti tame.