Sąmoninga meditacija – online

L. Rudaitienė - Sąmoninga meditacija online

2020-07-16 | 19:00 - 20:00

Tai praktinis užsiėmimas – mokymai, kaip nurimti, atsipalaiduoti sąmoningo kvėpavimo pagalba, sutelkus dėmesį „čia ir dabar”, nuraminant emocijas, mintis, vidinį, išorinį šurmulį, išgirsti, pajausti save, gyvąjį būties audinį.

Trumpas aprašymas:

Mokantis meditacijos, reikia išmokti: 1) stebėti; 2) suvaldyti savo jusles, emocijas, mintis, energijas; 3) dirbti su morale. Bet kokia veikla gali būti darbas arba meditacija. Tačiau vien tik dirbdami savyje sukaupiame daug nerimasties, o vien tik medituodami aptingstame ir jutimai, jausmai užvaldo mus. Tad reikėtų siekti darbą paversti meditacija.

Kiekvienas žmogus turi savo moralės kodeksą, bet yra ir visiems žmonėms bendri moralės pagrindai. Jei vienu ar kitu būdu esame pažeidę moralę, vidinis sąžinės balsas gali neleisti mums nurimti. Argi pavyks nuraminti mintis, jausmus, jei viduje skamba rūpestis, susierzinimas, pyktis, baimė, nepasitenkinimas?…

Koncentracijos meditacijoje sutelkiame dėmesį į save, paieškome, kas erzina, trukdo nurimti – įsižiūrime į tai, įsisąmoniname, stebime, primame. Paieškome savyje stipriausio troškimo, džiaugsmo, silpniausios moralinės raiškos ar savo moralės stiprybės, suvokiame, stebime, kaip tai mus veikia, ką sukelia, priimame. Įsitvirtinus dvasinėje moralėje, mūsų kūnas, pojūčiai, emocijos, mintys pasiekia darną su gamtos dėsniais, o atstačius vientisumą su Siela, Dvasia, įtvirtina mumyse tikrąjį dvasinę dorybingumą.

Sąmoningumo meditacijoje dirbome su klausos pojūčiu, sutelkiant visą dėmesį į savęs girdėjimą, stebime, besąlygiškai priimame save. Atsiradusios energijos pertekliaus pagalba keliame sąmonės dėmesį aukštyn, į viršsąmonę. Pirmos penkios čakros susiję su juslėmis ir penkiais būties elementais, o šeštoje čakroje jos apsijungia ir pereina į aukštesnę vibraciją. Čia mums nurimus bunda intuicija, dvasinės juslės. Pakilus į septintą čakrą, aplanko tyla, net jei aplinkui šurmulys. Atsiveria viršsąmonė kaip dvasinio dangaus platybės.