Mokykla „Sąmoningumo kelias” 2019

Šis laikmetis mums suteikia galimybę mokytis, gilintis į būties paslaptis, apjungiant mistines Rytų bei Vakarų patirtis, pasiekimus ir mokymą su naujausiais įvairių mokslo sričių atradimais, didžiulėmis pažangiausiomis technikos, technologijų galimybėmis, inovacijomis. Kam to reikia? Kad geriau suprasti save, savo poreikius, interesus, pažinti savo tikrąją prigimtį… Ir gyventi tinkamai, remtis tikrosiomis savo dvasinėmis vertybėmis, dorybėmis… Kad tai taptų įmanoma, mums duotas gyvenimas kaip galimybė mokytis, nuolat tobulėti, žengti koja į koją su laikmečiu, džiaugtis gyvenimu, kurti ir tiesiog būti laimingais.

Remdamasi ilgalaikėmis jogos,  rebefingo, sąmoningo kvėpavimo, meditacijų ir kitomis saviugdos, dvasinėmis praktikomis, subrandinau viziją apie sąmoningumą kaip dvasinės realizacijos kelią. Taip gimė mokykla „Sąmoningumo kelias„. Joje dalinuosi su pasauliu, žmonėmis atradimais, patyrimais, nesisavindama to, nes tai yra mūsų bendras turtas. Dvasinės žinios nepriklauso vienam žmogui ar kažkokiai tradicijai, mokyklai – tai visos žmonijos vertybės. Su manimi įvairiomis žiniomis dalinosi daugybė žmonių – tikrai ne tam, kad pasilikčiau jas sau. Tik dalindamasis gali augti, plėsti savo akiratį, gilinti pažinimą, todėl su dėkingumu ir meile dosniai renkuosi dalintis.

Kažkada skaičiau apie tai, kad vienas iškiliausių mokytojų Paramhansa Jogananda (Indija), dar būdamas gana jaunas, gavo iš savo dvasinių mokytojų (Šri Juktešvar Giri, Šri Babadži Nagaradž) įpareigojimą keliauti į Vakarų pasaulį ir dalintis su žmonėmis Rytų išminties lobynais. Paskui jį sekė visa eilė nuostabių mokytojų. Esminis jų tikslas buvo ne ieškoti pasekėjų – garbintojų, o skleisti dvasines žinias, visų pirma savo pavyzdžiu.

Siūlau paskaityti sąmoningo kvėpavimo užsiėmimų – temų aprašymus: plačiau.

Jums gali būti įdomūs klausimai – atsakymai: plačiau.

Asmeninės patirtys yra autentiškas vidinių procesų atspindys: plačiau.

„Sąmoningumo kelias” mokykla plėtoja šias temas:

  • dvasinis gyvenimas, jo turinys, suvokimas;
  • santykio į gyvenimą tyrinėjimas, formavimas;
  • žmogaus kaip Asmenybė – Siela – Dvasia pažinimas;
  • platesnė žmogaus dvasinės prigimties samprata, raiška įvairiose srityse;
  • energijos, jų skirtumai, intensyvumas, suderinamumas bei valdymas;
  • sąmonė, sąmoningumas, būties įvairovė, savęs pažinimas, keitimas;
  • malda mintyse, žodžiuose, sąmonėje, maldos laukas, jo kūrimas;
  • sąmonės būviai, jų skirtumai, intensyvumas, suderinamumas bei valdymas;
  • gyvybiniai gamtos ciklai, susiderinimas su jais, jų pažinimas;
  • žmogus ir jo dvasinis kelias, dvasinė realizacija…