Lina Rudaitienė

Lina Rudaitienė 2019
Lina Rudaitienė

Už įvairiapuses dvasines žinias, mokymą esu dėkinga ne tik visiems žemiau paminėtiems puikiems mokytojams – meistrams, bet ir Mahavatarui Šri Babadži Maharadž, Patandžali, Šri Svami Šivanandai, Lahiri Mahasajai, Šri Juktešvar Giri, B. K. S. Aijengar, Vivekanandai, Šri Šankaračarjai, Ramana Maharshi, Šri Nisargadatta Maharaj, Paramhansai Joganandai, Šri Šri Ravišankar, Šri Aurobindo, kt.

Visgi didžiausia gyvenimo dovana – gyvas dvasinio mokymo perdavimas. Nuostabūs mano mokytojai – Marianne Mikkelsen, Lama Kirti Tsenshab Rinpoche, Nikolai I. Šerstenikov, Dan Brule, Anatolij Sokolov, Jelena Gimbickaja, Swami Shankarananda Giri, Lama Khenchen Konchog Rinpoche, Lama Garchen Triptrul Rinpoche, Lama Drupon Kunsang Rinpoche, Dalai Lama XIV, kt.

Už ilgalaikį nuoseklų Dvasinį Mokymą nuoširdžiai esu dėkinga N. Gabijai Wolmer, padėjusiai nuolatos mokytis teisingai pasirinkti, kas yra visų svarbiausia, prasmingiausia, dosniai besidalinančiai beribiais dvasinių žinių lobiais, būdais, kaip tai įpinti į įvairiapusį gyvenimo audinį, kad tai būtų ne teorija, o gyva, gyvenimiška patirtis, nešanti savyje realizacijos jėgą. Bendri mūsų tikslai – dvasinių vertybių įtvirtinimas kasdienybėje, siekis būti tiesoje, tikrume, meilėje, stiprinant ryšį su Amžinąja Dvasia – sėkmės, įkvėpimo, prasmės tęstinumas, gyvenant esminėmis dvasinėmis vertybėmis.

Gyvenimas mums suteikia puikią progą mokytis, gilintis į būties paslaptis, apjungiant mistines Rytų bei Vakarų patirtis, pasiekimus ir mokymą su naujausiais įvairių mokslo sričių atradimais, didžiulėmis pažangiausiomis technikos, technologijų galimybėmis, pasiekimais. Paklausite, kam to reikia? Galbūt tam, kad geriau suprasti save, savo poreikius, interesus, pažinti savo tikrąją prigimtį… Ir gyventi tinkamai, remtis tikrosiomis savo dvasinėmis vertybėmis… Kad tai taptų įmanoma, mes turime visą gyvenimą mokytis, nuolat tobulėti, žengti koja į koją su laikmečiu, džiaugtis gyvenimu ir tiesiog būti laimingais.

Nuo 1993 metų iki šiol vyksta įvairiapusės būties, dvasinių dėsnių studijos, padėjusios atrasti šio gyvenimo Kelią, pagrįstą sąmoningumu, dorybingumu, dvasinėmis vertybėmis.

Nuo 2005 metų vedu rebefingo, sąmoningo kvėpavimo, psichoenergetinės savireguliacijos, saviugdos, holistinės terapijos, dvasinio pažinimo seminarus, individualias kvėpavimo sesijas – konsultacijas. Tai atvedė į autorinės mokyklos „Sąmoningumo kelias“ susikūrimą.

Lina Rudaitienė

Ankstesnis straipsnisRebeferių ruošimo kursas 2016.09.06
Kitas straipsnis2016-10-20 tema: Vėlinės, Protėviai, darbas su emocijomis, būtis šiapus – anapus